Jobrotation

Med jobrotation kan du blive vikar for en medarbejder, der skal på efteruddannelse.
Når du har været ledig i 6 måneder, kan du blive vikar i jobrotation.
Det vil sige, du kan blive vikar for en medarbejder, der skal på en form for efteruddannelse.
På den måde kan du lære en virksomhed bedre at kende, få erfaring, styrke din faglighed og prøve at løse forskellige opgaver i samarbejde med nye kolleger. 

Vikariatet kan højst vare 6 mdr. og skal være på mindst ti timer om ugen. 
Når du er ansat i en jobrotationsstilling, får du overenskomstmæssig løn og bruger dermed ikke af din dagpengeperiode.
Du genoptjener dog ikke din dagpengeret under en ansættelse med jobrotation.  
I nogle tilfælde kan du - inden du starter i et vikariat -  få en ulønnet praktik eller et job med løntilskud i samme virksomhed. 
 
Du kan ikke selv søge job i en virksomhed med denne ordning.
Du skal kontakte dit jobcenter og gøre opmærksom på, hvis du gerne vil være vikar i jobrotation.

Kontaktoplysninger
Jobcenter Ringkøbing-Skjern
Jobcenter Ringkøbing-Skjern
Finderupsvej 9
6900 Skjern