Personlig jobformidling

Få tilknyttet en personlig jobformidler, der guider og vejleder dig i din jobsøgning

Få afklaret dine kompetencer og muligheder på arbejdsmarked
Er du aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager eller i et ressourceforløb får du tilknyttet en personlig jobformidler.
Sammen med jobformidleren finder I en vej, således at du tilknyttes arbejdsmarked. Jobformidlerne vil støtte dig i at skabe det rettet match med en virksomhed.
For at komme dertil vil du, sammen med jobformidleren, drøfte dit CV, jobmål og dine jobsøgningsstrategier. 

Bliv støttet i din jobsøgning af en personlig jobformidler
Sammen udforsker I det lokale arbejdsmarked i forhold til jobåbninger.
I kan fælles kortlægge om det giver mening, at du indgå i et uddannelsesforløb.
I den forbindelse kan I være i dialog med uddannelsesinstitutioner. 
Du kan betragte jobformidleren som din konsulent og tætte kontaktperson.

Opnå lønnede timer i et job, som er tilpasset dig
I vil være i ugentligt konktakt indtil du er tilknyttet arbejdsmarked. 
Går du i job tilbyder din jobformidler at være din fastholdelseskonsulent i op til 6 mdr.
Deltager du i en virksomhedspraktik eller et løntilskudsjob er din jobformidler også din virksomhedskonsulent, der sikre udvikling af dine kompetencer hen imod lønnede timer.
Dit samarbejde med jobformidleren er bygget på gensidig tillid, med mulighed for inddragelse af dit personlige netværk.
Jobformidleren vil være din sparringspartner, der guider og vejleder dig mod job.

Herunder kan du se videoerne med Kate og Harald og deres personlig fortælling, de har begge haft en personlig jobformidler.

Videoer om personlig jobformidling

Mere inspiration til din jobsøgning
Kontaktoplysninger
Jobcenter Ringkøbing-Skjern
Jobcenter Ringkøbing-Skjern
Finderupsvej 9
6900 Skjern