Selvhjælps- og trivselsgrupper, Frivillig Vest

I trivselsgrupperne får børnene mulighed for at sætte ord på deres situation, dele erfaringer, hjælpe hinanden med at afklare dilemmaer og opleve, at de ikke er alene i verden med de problemer, de har. De kan få hjælp til at sondre imellem, hvad der er vilkår de må acceptere og hvad de selv kan ændre.

Trivselsgrupperne har fokus på "hvordan man tackler hverdagen" og på at "opleve glæde og støtte fra et fællesskab med ligesindede".

Trivselsgrupper for skoleelever (7-14 år)

Grupperne bliver sammensat efter alder og tema. Eksempelvis:

 • at have søskende med handicap, sygdom eller psykiske udfordringer.
 • at have en forælder med kritisk eller kronisk sygdom.
 • at føle sig ensom og/eller ikke føle sig god nok (lavt selvværd).
 • at have to hjem og leve i brugte familieforhold.
 • ...eller det kan være du har en ide til et andet tema.

Sådan fungerer det:

 • Der er 4-8 deltagere i hver gruppe.
 • Aktiviteter og samtale styres af to voksne frivillige gruppeledere, (tilknyttet Selvhjælp under FrivilligVest), der er vant til at arbejde med børn.
 • Der er plads til både alvor og sjov i vores trivselsgrupper.
 • Trivselsgruppeforløbet strækker sig over 8-10 uger.
 • Vi mødes om eftermiddagen én gang om ugen, i 1,5 time, på en skole i kommunen. I er selv ansvarlig for transport.
 • Det er gratis at deltage i trivselsgrupperne.

Trivselsgrupper for unge (15-21 år)

Trivselsgrupper for unge er et tilbud til dig, der har ondt i livet: Måske har du mange bekymringer og tanker, måske synes du livet er for presset, måske er du stresset, måske er du ofte ked af det, eller måske føler du, at du ikke er dygtig nok.

Tema for en trivselsgruppe er eksempelvis:

 • Præstationspres og/eller perfektionisme der påvirker din hverdag negativt.
 • Generel modløshed eller mange bekymringer.
 • Ensomhed og/eller lavt selvværd.
 • Forælder eller søskende med fysisk sygdom eller psykiske udfordringer.
 • At have to hjem og leve i brudt familieforhold.
 • … eller det kan være du har en idé til et andet tema.

Sådan fungerer det:

 • Der er 4-6 deltagere i hver gruppe.
 • Øvelser og samtale styres af to voksne frivillige gruppeledere, (tilknyttet Selvhjælp under FrivilligVest), med relevant faglig baggrund.
 • Der er plads til både alvor og sjov i vores trivselsgrupper.
 • Trivselsgruppeforløbet strækker sig over 8-10 uger.
 • Vi mødes efter skoletid én gang om ugen i 1,5 time, på et uddannelsessted i kommunen. Du er selv ansvarlig for evt. transport.
 • Det er gratis at deltage i trivselsgrupperne.

Grupperne bliver så vidt muligt inddelt også efter geografi.

Yderligere oplysninger og tilmelding hos selvhjælpskoordinator: Anna Bille på tlf. 29 86 87 30 eller mail anna@frivilligvest.dk

Der findes mange flere tilbud under Frivillig Vest. Se mere på deres hjemmeside.  

Kontaktoplysninger
Frivillighedskoordinator Emil Sloth Sig
Frivillighedskoordinator Emil Sloth Sig
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing