Ledsageordning

Er du mellem 12 og 67 år og har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du søge kommunen om at blive ledsaget 15 timer om måneden. Ordningen fortsætter, efter du er fyldt 67 år.

Formålet med ledsageordningen er at give handicappede større handlefrihed, så de på linje med andre kan komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden at være afhængig af hjælp fra familie, venner eller medarbejdere i bomiljøet. 

Kontaktoplysninger
Børn og Familie

Er du under 18 år, skal du kontakte

Børn og Familie
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Handicap og Psykiatri

Er du over 18 år, skal du kontakte

Handicap og Psykiatri
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing