Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne

Har du en varig nedsat funktionsevne, kan du måske være berettiget til tilskud til de nødvendige merudgifter, du har i din dagligdag.

Kommunen kan dække nødvendige merudgifter til den daglige livsførelse til dig, der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eksempelvis insulinkrævende diabetes. Der er særlige regler for, hvilke merudgifter, du kan få hjælp til og hvilke betingelser, du skal opfylde. 

Du skal altid udfylde og indsende et samtaleskema, når du søger om tilskud til dine nødvendige merudgifter.

Kontaktoplysninger
Handicap og Psykiatri
Handicap og Psykiatri
Brogårdsvej 2
6950 Ringkøbing