Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur@rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur@rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 6. februar 2023 kl. 17:00

Kølen, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Niels Hybholt
 • Jakob Slot
 • Minna Laursen
 • Lars Thomsen
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Benny Steffensen
 • Aage Ottosen
 • Rene Holbøll
 • Piet Egmuth
 • Mette Lange Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Velkomst og præsentation af ny fritidskonsulent Tina Sloth

Sagsnr: 22-027100

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Lillian bød velkommen, og Fritidskonsulent Tina Sloth blev præsenteret for Foreningssamvirket.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Orientering fra Administrationen

Sagsnr: 22-027100

Sagsfremstilling

Orientering fra Administrationen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationen orienterede om:

 • Processen vedr. Fritidspolitikken, der skal være færdig til april.
 • Der er nu og indtil 1. april åben for indberetning på foreningsportalen.
 • Tilskud til træner/leder uddannelse er i 2023 fastsat til min. 85%.
 • I uge 11 holder administrationen i samarbejde med DGI Vestjylland pop-up kontor i Videbæk Idrætscenter med flere arrangementer for foreningerne. Hele ugen vil konsulenter fra begge områder sidde i forhallen og arbejde. Alle er velkommen til at komme forbi. Foreningssamvirket inviteres til at deltage i forbindelse med et af de større arrangementer, fx workshoppen omkring unge i foreningerne den 13. marts. Invitationerne til diverse arrangementer sendes til foreningerne og kan også findes på DGI´s medier samt foreningsportalen.  

Kopier link til punktet  -   Print

3LUKKET PUNKT: Foreningernes udviklingspulje

Sagsnr: 22-027100

Beslutning

Foreningssamvirket behandlede alle indkomne ansøgninger og besluttede at: 

Tarm-Foersum Gymnastikforening får op til 5.000 kr. til Fun Battle udstyr til deres Jump4Fun. Et bevægelsestilbud.

Skjern Gospel Kids får tilskud til 4 head sets, med en max pris på 20.000 kr. til deres musical forestillinger. 

Skjern E-sport får op til 15.000 kr. til køb af pc´er. Foreningen anbefales, at købe noget af det udstyr der står ubrugt fx i Videbæk Hallen, hvor foreningen er lukket ned.

I alt er der i denne omgang uddelt 40.000 kr. af puljen.

 

 


Kopier link til punktet  -   Print

4LUKKET PUNKT: Årets Forening - Landbobankens pris

Sagsnr: 22-027100

Beslutning

Det blev besluttet, hvem der skulle være årets vindere.

Lillian og Mette deltager i prisoverrækkelsen den 1. marts 2023. Henrik Olesen fra Landbobanken kontakter dem inden med yderligere informationer. 


Kopier link til punktet  -   Print

5LUKKET PUNKT: Anlægspuljen

Sagsnr: 22-027100

Beslutning

Foreningssamvirket gennemgik ansøgningerne og kommenterede på dem. Kommentarerne er sendt til Fritidskonsulent Lene Poulsen, som tager dem med på det kommende Kultur- og Fritidsudvalgsmøde.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Foreningssamvirkets repræsentantskabsmøde den 29. marts 2023

Sagsnr: 22-027100

Sagsfremstilling

De sidste detaljer i forhold til repræsentantskabsmødet skal planlægges. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Repræsentantskabsmødet afholdes, efter Foreningssamvirkets ønske, i Højmark Forsamlingshus. 

Det foreløbige program ser således ud:

Kl. 16.00 - 17.00 Dialogmøde mellem Foreningssamvirket og Kultur- og Fritidsudvalget

Kl. 17.00 - 18.00 Oplæg ved ekstern oplægsholder

Kl. 18.00 - 19.00 Spisning

Kl. 19.00 - 21.00 Repræsentantskabsmøde

Linda arbejder på at få folkene bag GAME til at komme og holde et oplæg. Alternativt findes en anden oplægsholder. 

Alle fra Foreningssamvirket kontakter 3 foreningsfolk, og opfordrer dem til at deltage i repræsentantskabsmødet. Tænk gerne geografisk bredt og også på de mindre idrætter. 

På valg er:

Lillian Thunbo Mikkelsen - ønsker ikke genvalg

Niels Hybholt - ønsker genvalg

Rene Holbøll - ønsker genvalg

Piet Egmuth - ønsker genvalg

Aage Ottosen - ønsker genvalg

Kopier link til punktet  -   Print

7: Gensidig orientering - herunder nyt fra FrivilligForum

Sagsnr: 22-027100

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket havde en kort dialog, men der var ikke noget nyt til orientering. 

Kopier link til punktet  -   Print

8: Eventuelt og næste møde

Sagsnr: 22-027100

Indstilling

Fastlæggelse af det næste møde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Næste møde er Repræsentantskabsmødet den 29. marts 2023.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing