Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur@rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur@rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 29. marts 2023 kl. 16:00

Højmark Forsamlingshus
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Rene Holbøll
 • Mette Lange Andersen
 • Jakob Slot
 • Niels Hybholt
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Lars Thomsen
 • Piet Egmuth

Fraværende

 • Benny Steffensen
 • Aage Ottosen
 • Minna Laursen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Velkomst og præsentation

Sagsnr: 23-003711

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev budt velkommen, og alle præsenterede sig. 

Fraværende
 • Benny Steffensen
 • Aage Ottosen
 • Minna Laursen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Opfølgning fra sidste møde mellem KFU og Foreningssamvirket den 3. marts 2022

Sagsnr: 23-003711

Sagsfremstilling

Drøftelse af hvad der er sket siden sidste fysiske møde, herunder;

Tiltag og ændringer ift. folkeoplysende foreninger set fra KFU og fra Foreningssamvirket.

Foreningssamvirkets budskab på mødet var, at der mangler og kommer til at mangle frivillige i foreningerne i kommunen, og at det er vigtigt med fokus på værdierne ved at være frivillig.

Hvordan er der taget hånd om det i det forgangne år? Set fra Foreningssamvirket og fra KFU.

Indstilling

Til drøftelse.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Erik Viborg, fortalte om udvalgets arbejde siden sidste dialogmøde. Blandt andet om tilskudsmodellen til hallerne og processen herfor, anlægspuljen, som i år, primært gik til energibesparende tiltag, og at det automatiske tilskud til padel er blevet fjernet fra puljen samt om tilskud til kunststofbaner, som er sat på pause grundet miljøhensyn.

Kultur- og Fritidsudvalget og Børn- og Familieudvalget har holdt møde med DGI omkring frivillighed og sårbare unge, som er fælles interesseområder.

Fraværende
 • Benny Steffensen
 • Aage Ottosen
 • Minna Laursen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Samarbejdet mellem KFU og Foreningssamvirket

Sagsnr: 23-003711

Sagsfremstilling

Der lægges op til en drøftelse af forventningerne til hinanden og samarbejdet mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Foreningssamvirket ift:

 •  samarbejdet generelt - set fra Foreningssamvirket
 •  samarbejdet generelt -  set fra KFU
 •  KFU dagsordener og Foreningssamvirkets kommentar hertil

Indstilling

Til drøftelse.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket synes, at der er et godt samarbejde, og at det er dejligt, at Kultur- og Fritidsudvalget har holdt hånden under foreningerne under corona. 

Kultur- og Fritidsudvalget understregede, at Foreningssamvirket er en vigtig samarbejdspartner, og at de sætter pris på de bemærkninger til dagsordnerne, som Foreningssamvirket kommer med. 

Foreningssamvirket gav udtryk for, at de gerne vil inddrages ift. handleplanerne på Fritidspolitikken. 

Fraværende
 • Benny Steffensen
 • Aage Ottosen
 • Minna Laursen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Fritidspolitikken 2023-2026

Sagsnr: 23-003711

Sagsfremstilling

KFU udfolder Fritidspolitikken 2023-2026.

Hvordan ser politikkerne, at Foreningssamvirket kan hjælpe med at opnå målene i politikken?

Hvordan mener Foreningssamvirket, at de kan bidrage ind i Fritidspolitikken? 

BilagBeslutning

Erik Viborg orienterede om hovedpunkterne i Fritidspolitikken. Der var en god dialog - især omkring de frivillige, som betyder meget for begge parter.

Fraværende
 • Benny Steffensen
 • Aage Ottosen
 • Minna Laursen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Eventuelt

Sagsnr: 23-003711

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ikke noget til punktet eventuelt. 

Fraværende
 • Benny Steffensen
 • Aage Ottosen
 • Minna Laursen
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing