Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur@rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur@rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 12. september 2023 kl. 17:00

LOK-1.8 Dækket Smed Sørensen Vej 1, Ringkøbing
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Lars Thomsen
 • Aage Ottosen
 • Benny Steffensen
 • Mette Lange Andersen
 • Minna Laursen
 • Rene Holbøll

Fraværende

 • Piet Egmuth
 • Niels Hybholt
 • Jakob Slot
 • Jan Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Nyt fra Administrationen

Sagsnr: 23-012425

Sagsfremstilling

Nyt fra Administrationen, herunder:

 • Møde med Halsamvirket den 4. oktober 2023 omkring Danmarks motionsuge
 • Næste dialogmøde med FrivilligVest den 26. oktober 2023
 • Røgfri idrætshaller 
 • WestAwards den 26. januar 2024
 • Foreningsportalen som hjemmeside 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket tager orienteringen til efterretning. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket har fået en kalenderinvitation til møde den 4. oktober om Danmarks motionsuge. Alle bedes acceptere/afslå kalenderinvitationen afhængigt af, om man kommer/ikke kommer.

Foreningssamvirket får en kalenderinvitation til WestAwards den 26. januar 2024, men skal også tilmelde sig på det link, der snarest sendes ud.

Husk at få indstillet via Foreningsportalen: årets idrætstalent, årets ungleder, årets træner/leder, årets mønsterbryder og alle jeres mestre. Foreningssamvirket opfordres til at prikke andre på skulderen, så der kommer mange indstillinger ind.

Administrationen informerer om muligheden for at bruge Foreningsportalen som hjemmeside. Se for eksempel Ringkøbing-Skjern Garden der linker direkte til deres Facebook side. FrivilligVest afholder den 28. september Foreningsservice-café med temaet "Foreningens hjemmeside". Alternativt kan man kontakte FrivilligVest, som kan hjælpe.  

Næste dialogmøde med Frivilligvest er den 26. oktober fra kl. 16.00 - 17.30. Rene deltager. Linda kan ikke deltage. Det er Emil Slot, der inviterer. 

DGI kører, i samarbejde med hallerne, et koncept omkring røgfri idrætshaller. Hallerne vil gerne have foreningerne med. Foreningssamvirket er meget i tvivl om effekten af det, og er bekymret for at presse de frivillige mere. Foreningssamvirket vil dog gerne bakke op om det, så længe det ikke er en løftet pegefinger. Det aftales, at det skal drøftes på mødet med Halsamvirket den 4. oktober 2023.

Administrationen gjorde opmærksom på, at lokaletilskud kun gives til aktiviteter for foreningens medlemmer - altså lukkede arrangementer for medlemmer.

Udvælgelse til Landbobankens Årets Forenings Pris sker på mødet den 10. januar 2024 kl. 19.00.

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Niels Hybholt
 • Jakob Slot
 • Jan Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Repræsentantskabsmøde i februar 2024

Sagsnr: 23-012425

Sagsfremstilling

Planlægningen af repræsentantskabsmødet:

 • Hvornår og hvor skal det afholdes?
 • Ideer til oplæg
 • Planlægning af forløbet tidsmæssigt

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket påbegynder planlægningen af repræsentantskabsmødet. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Det blev aftalt, at hvis politikerne kan, så afholdes repræsentantskabsmødet den 28. februar 2024 kl. 16.00 i Højmark Hallen. Foreningssamvirket modtager en kalenderinvitation, så snart datoen falder på plads.

Administrationen bestiller lokaler, mad og oplægsholder. Invitationerne sendes, i god tid, ud til alle foreningerne. 

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Niels Hybholt
 • Jakob Slot
 • Jan Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Foreningernes udviklingspulje

Sagsnr: 23-012425

Sagsfremstilling

Foreningernes udviklingspulje kan søges af godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven kapitel 5 samt af selvorganiseret grupper.

Puljen er i alt på 100.000 kr. Efter uddelingerne i februar og juni 2023 er der 50.600 kr. tilbage i puljen til uddeling i denne omgang. 

Der er ansøgninger fra: 

Rindum SU - bordtennis til 60+ - søger om 11.000 kr.

Rindum SU gymnastikredskaber - søger om 10.000 kr.

Wild West Line Dance - anderledes arrangementer - søger om 7.000 kr.

KFUM Spejderne Sdr. Vium - jord til bord arrangement - søger om 6.612 kr.

Skjern Bykirke - UngKirke i Skjern Bykirke - søger om 6.347 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket behandler de indkomne ansøgninger. 

BilagBeslutning

Rindum SU - bordtennis til 60+ - får afslag med begrundelse om, at deres ansøgning ikke går på udvikling, men vedligehold af udstyr. 

Rindum SU - gymnastikredskaber - får 10.000 kr. til redskaber for at udvikle børnenes motoriske evner. 

Wild West Line Dance - får 7.000 kr. til anderledes arrangementer.

KFUM Spejderne, Sdr. Vium - får 6.612 kr. til deres jord til bord arrangement. 

Skjern Bykirke - får 6.347 kr. til nye materialer.

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Niels Hybholt
 • Jakob Slot
 • Jan Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Indstilling af priser til WestAwards

Sagsnr: 23-012425

Sagsfremstilling

Den 1. november 2023 er der deadline for indstillinger via foreningsportalen. Husk at prikke til foreningerne så der kommer en masse indstillinger.

Indstillingsprocedure: 

 • Årets idrætstalent 
  Foreningssamvirket nominerer 3 kandidater til Kultur- og Fritidsudvalget
 • Årets træner/leder 
  Foreningssamvirket nominerer 3 kandidater til Kultur- og Fritidsudvalget
 • Årets ungleder 
  Foreningssamvirket nominerer 3 kandidater til Kultur- og Fritidsudvalget
 • Mønsterbryderprisen 
  En arbejdsgruppe bestående af en politiker fra Kultur- og Fritidsudvalget, 2 personer fra Foreningssamvirket og en administrativ medarbejder nominerer 3 kandidater, hvoriblandt Kultur- og Fritidsudvalget vælger den endelige vinder

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket beslutter, hvordan de vil udvælge kandidaterne til idrætspriserne samt hvem der skal deltage i udvælgelsen af Mønsterbryderprisen, og hvordan det skal forgå. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Rene og Aage melder sig til arbejdsgruppen vedr. udvælgelse til Mønsterbryderprisen.

Foreningssamvirket får en kalenderinvitation vedr. udvælgelsen af talent-, ungleder-, og årets træner/leder priser. 

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Niels Hybholt
 • Jakob Slot
 • Jan Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Frivilligrådet overvejer at ændre navn

Sagsnr: 23-012425

Sagsfremstilling

Frivilligrådet skal på deres møde den 7. september 2023 drøfte, om rådet skal ændre navn.

Dagsordenspunkt 6 til Frivilligrådets møde:

Frivilligrådet bedes drøfte forslag til mere præcise navne for Frivilligrådet, Frivilligprisen og Foreningssamvirket. 

Det nævnes ofte blandt kommunalt ansatte, borgere og foreninger, at navnene Frivilligrådet, Frivilligprisen og Foreningssamvirket skaber forvirring, da ingen af delene dækker den samlede frivillighed eller det samlede foreningsliv, som navnene eller indikerer. 

Derfor kommer Administrationen med følgende udspil til drøftelse af Frivilligrådet. 

Foreningssamvirket ændrer navn til "Folkeoplysningssamvirket". Dette forslag kan sendes videre til Foreningssamvirket.

Frivilligrådet ændrer navn til "Rådet for frivillige sociale foreninger". Navnet bruges også i Høje-Taastrup Kommune. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket drøfter, om de også skal ændre navn og hvordan en eventuel procedure skal være.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket ønsker, pt, ikke at ændre navnet. 

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Niels Hybholt
 • Jakob Slot
 • Jan Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Landdistriktsrådets opfølgningsmøde den 6 september 2023

Sagsnr: 23-012425

Sagsfremstilling

Rene, Aage og Linda giver en orientering fra Landdistriktsrådets opfølgningsmøde den 6. september 2023. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket tager orienteringen til efterretning. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Rene orienterede fra mødet. Han var imponeret over det store fremmøde.

Foreningssamvirket drøftede, hvor meget det giver at deltage på sådanne møder og om det er lige så givende at dele foldere ud i lokalsamfundene.

Hvis Foreningssamvirket skal deltage igen, er det vigtigt, at de bliver præsenteret i invitationen eller inden temarunderne, så folk ved hvad Foreningssamvirket står for og dermed hvad de kan komme og tale med Foreningssamvirket om. 

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Niels Hybholt
 • Jakob Slot
 • Jan Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Bordet rundt - hvad rører sig ude i foreningerne

Sagsnr: 23-012425

Sagsfremstilling

Hvert medlem giver en kort orientering om, hvad der rører sig i og omkring foreningerne. 

Indstilling

Til orientering. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Det ser rimeligt ud de fleste steder, men der kunne godt bruges flere trænere/ledere. 

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Niels Hybholt
 • Jakob Slot
 • Jan Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Eventuelt og næste møde

Sagsnr: 23-012425

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Næste møde bliver den 28. november 2023 i Hvide Sande. Der kommer en kalenderinvitation til mødet.

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Niels Hybholt
 • Jakob Slot
 • Jan Nielsen
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing