Kulturelt Samråd

Kulturelt Samråd er en selvstændig forening, men samtidig en organisation, der samlet repræsenterer kulturelle foreninger i kommunen. Samrådets mål er at skabe mulighed for spændende og alsidige kulturtilbud jævnt fordelt over hele kommunen.

Kulturelt Samråds opgaver er blandt andet at:

  • være koordinerende og inspirerende bindeled mellem lokale foreninger med kulturelle formål, institutioner idenfor kulturområdet og kommunens kultur- og fritidsudvalg.
  • formidle kendskabet til støttemuligheder og foreliggende ressourcer.
  • danne rammen om en løbende debat, der skal tjene til inspiration og samarbejde.
  • deltage aktivt i formuleringen af kulturpolitikken i kommunen.
  • fungere som sparringspartner for tilsluttede medlemmer af Samrådet og Kultur- og Fritidsudvalget.
  • støtte nyskabende tiltag på kulturområdet.
  • virke for tilvejebringelse af projekter, der er egnede til at danne ramme om kulturelle aktiviteter.
  • Kulturelt Samråd støttes økonomisk af kommunens Kultur- og Fritidsudvalg.
Selvbetjening
Ansøg om tilskud fra Kulturelt Samråds pulje

Vedtægter for Kulturelt Samråd

Her kan du søge andre puljer

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing