Beskyttelseslinier

Planlægger du at anlægge noget i det åbne land, skal du være opmærksom på, at selv mindre anlæg, som etablering af hegn, placering af campingvogne og lignende, kan være i strid med naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier.

Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier bliver ofte overset. Beskyttelseslinierne fastlægger ydre afstandskrav til anlæg og beskytter mod ændringer i terrænet indenfor. 

Læs mere om de forskellige beskyttelseslinier nedenfor.

Du kan også se aktuelle høringer efter kystbeskyttelsesloven.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing