Landskabsanalyse

Landskabet er under konstant forandring på grund af aktiviteter som nybyggeri, skovrejsning, gravning af råstoffer, udvikling af nye friluftsmuligheder eller anden ændret anvendelse og pleje. Alle disse menneskeskabte forandringer ændrer i større eller mindre grad landskabets karakter og kvaliteter.

Landskabet har stor betydning for kommunens identitet og fremadrettede udvikling. Derfor er der udarbejdet en landskabsanalyse.

Analysen indeholder en beskrivelse og vurdering af hele kommunens landskab. Den formidler dermed en vigtig viden om landskabets forskelligheder, særlige kvaliteter og potentialer.

Målet med analysen er at få et mere præcist værktøj for kommunens planlægning og administration af det åbne land. Landskabsanalysen indarbejdes i den kommende kommuneplan.

Se hele landskabsanalysen i pdf (47 Mb)

Materialet er ikke i webtilgængeligt format. Hvis du har problemer med at få materialet læst op af en skærmlæser, så kan du kontakte Land, By og Kultur.

Inddeling i områder

Landskabsanalysen inddeler kommunen i følgende områder:

Område 1:  Klitlandskabet

Område 2:  Stadil Fjordlandskab

Område 3:  Stadil Landbrugslandskab

Område 4:  Ringkøbing Fjordlandskab

Område 5:  Lønborg Landbrugsflade

Område 6:  Skjern Landbrugsslette

Område 7:  Ringkøbing Landbrugslandskab

Område 8:  Skovbjerg Bakkeø Plantagelandskab

Område 9:  Varde Bakkeø Landbrugslandskab

Område 10: Skjern Enge Deltalandskab

Område 11: Skjern Englandskab

Område 12: Borris Slettelandskab

Område 13: Skjern Enge Landbrugsslette

Område 14: Dejbjerg Skovlandskab

Område 15: Skovbjerg Bakkeø Landbrugslandskab

Område 16: Skovbjerg Bakkeø Mosaiklandskab

Oversigtskort til landskabsanalysen med inddeling af kommunen i 16 områder

Se hele landskabsanalysen i pdf (47 Mb)

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing