Landskabsanalyse

Landskabet er under konstant forandring på grund af aktiviteter som nybyggeri, skovrejsning, gravning af råstoffer, udvikling af nye friluftsmuligheder eller anden ændret anvendelse og pleje. Alle disse menneskeskabte forandringer ændrer i større eller mindre grad landskabets karakter og kvaliteter.

Landskabet har stor betydning for kommunens identitet og fremadrettede udvikling. Derfor er der udarbejdet en landskabsanalyse.

Analysen indeholder en beskrivelse og vurdering af hele kommunens landskab. Den formidler dermed en vigtig viden om landskabets forskelligheder, særlige kvaliteter og potentialer.

Målet med analysen er at få et mere præcist værktøj for kommunens planlægning og administration af det åbne land. Landskabsanalysen indarbejdes i den kommende kommuneplan.

Se hele landskabsanalysen i pdf (47 Mb)

Materialet er ikke i webtilgængeligt format. Hvis du har problemer med at få materialet læst op af en skærmlæser, så kan du kontakte Land, By og Kultur.

Inddeling i områder

Landskabsanalysen inddeler kommunen i følgende områder:

 • Område 1: Klitlandskabet
 • Område 2: Stadil Fjordlandskab
 • Område 3: Stadil Landbrugslandskab
 • Område 4: Ringkøbing Fjordlandskab
 • Område 5:. Lønborg Landbrugsflade
 • Område 6: Skjern Landbrugsslette
 • Område 7: Ringkøbing Landbrugslandskab
 • Område 8: Skovbjerg Bakkeø Plantagelandskab
 • Område 9: Varde Bakkeø Landbrugslandskab
 • Område 10: Skjern Enge Deltalandskab
 • Område 11: Skjern Englandskab
 • Område 12: Borris Slettelandskab
 • Område 13: Skjern Enge Landbrugsslette
 • Område 14: Dejbjerg Skovlandskab
 • Område 15: Skovbjerg Bakkeø Landbrugslandskab
 • Område 16: Skovbjerg Bakkeø Mosaiklandskab

Oversigtskort til landskabsanalysen med inddeling af kommunen i 16 områder

Se hele landskabsanalysen i pdf (47 Mb)

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing