For at understøtte og sikre den fortsatte udvikling af Ringkøbing-Skjern Kommunes skov- og naturarealer, blev det politisk besluttet, at kommunen skulle hhv. PEFC-certificeres (i 2014) og FSC-certificeres (i 2020). Skovdriften lever derfor op til krav og retningslinjer beskrevet i hhv. PEFC Skovstandard DK 001-4 og FSC skovstandard DNK-02-2018.

Certificeringerne sikrer bl.a., at skovene drives bæredygtigt, at alle indsatser kan dokumenteres, at entreprenører er instrueret og alene benytter certificerede drivmidler samt har en godkendt uddannelse. Dernæst må der kun i begrænset omfang foretages renafdrift.

Et væsentligt element i FSC-certificeringen er kravet om, at minimum 10 % af det certificerede areal er udpeget til bevaring og fremme af biodiversitet. Der kan stadig være skovdrift på disse biodiversitets-arealer, men man vil eksempelvis praktisere en mere skånsom hugst, lave beskyttelseszoner langs søer og vandløb og genskabe naturlig hydrologi, hvor det er muligt.

Certificeringen stiller desuden krav om, at minimum 5 % af det skovbevoksede areal skal indgå i biodiversitetsarealet og skal forvaltes som urørt skov. Urørt skov består typisk af naturskovslignende bevoksninger, bevoksede nøglebiotoper eller åbne områder, der overlades til naturlig udvikling og succession.

PEFC-certificeringen har pr. 1. oktober 2022 skærpet sine krav om udpegning af biodiversitetsarealer (herunder urørt skov). Nu stilles der ligesom i FSC-ordningen også krav om, at minimum 10 % af det samlede certificerede areal udpeges som biodiversitetsareal.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing