Skovene er danskernes foretrukne udflugtsmål. For at sikre rammen for det gode liv for borgerne, vil vi fortsat øge og udvikle mulighederne for oplevelser i skovene for så mange som muligt. Der skal sikres let adgang og tilgængelighed til kommunens skove så mulighederne for at opleve naturen øges.

Målsætningen er at skabe en attraktiv og spændende infrastruktur i skovene, der leverer mangfoldige friluftstilbud og samtidig sikrer balance mellem benyttelse og beskyttelse. Bedre muligheder for friluftsliv i oplevelsesrige skove skal være med til at skabe større naturforståelse, øge sundheden, forebygge livsstilsrelaterede sygdomme samt gøre kommunen til et attraktivt sted at bosætte sig.

Skove skaber livskvalitet og udgør et vigtigt potentiale i forhold til at styrke borgernes fysiske såvel som mentale sundhed. Skovene kan være med til at øge den fysiske aktivitet og dermed forebygge livsstilsrelaterede sygdomme. Skovenes betydning for mental sundhed, og som udgangspunkt for stille og rolige udfoldelser, har også stigende betydning for mange. Derfor introducerer vi ”Rolige skove” som en del af friluftszoneringen. Vi vil derfor opbygge skove, der byder på fysisk udfordrende fritidsaktiviteter såvel som grønne oaser med mulighed for at opleve fred og ro.

Offentlig skov er noget særligt, da det står til rådighed for alle, til fods over alt, 24 timer i døgnet året rundt. Samtidig koster skov, som idrætsfacilitet, ikke så meget som eksempelvis idræt i haller og på sportsanlæg – målt i kroner og CO2 pr. borger pr. år. Brugen af offentlig skov har desuden fået en markant opblomstring og øget popularitet efter tiden med Covid-19.

Formidling er vigtig, og der skal arbejdes for at fremme kendskabet til samt øge forståelsen for naturen gennem formidling. Interessen for at henlægge undervisning til naturen og stimulere børns naturkontakt er stigende. Formidlingen til især børn og unge samt muligheder for naturoplevelser tæt på, hvor man bor, vil være i fokus. Det skal blandt andet ske igennem lanceringen af tre natureventyr, der kan tilgås via en App og som er målrettet børn i alderen 4-9 år. Natureventyrene skal gøre det nemt og sjovt for børnefamilier at tage på opdagelse i naturen langs en børnevenlig rute i skoven.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing