Ringkøbing-Skjern kommuneskove understøtter mange formål. For at sikre en varieret skov med plads til natur, friluftsliv og bæredygtig produktion er Ringkøbing-Skjern kommuneskove inddelt i zoner. Zoneringen styrer arealernes vægtning af natur- og friluftshensyn.
Enhver skov/plantage er tildelt natur- og friluftszoner. Zoneringen er gennemført uafhængigt af hinanden; dog ud fra et princip om, at samme skovbevoksning ikke både er Naturzone 1 og Friluftszone 1, da målene for disse zoner ikke kan prioriteres samme sted. Se detaljerede kort over zonering af kommuneskovene i skovplanens bilag.


Principper for friluftszoner i Ringkøbing-Skjern kommuneskove

1 Publikum aktivitetsskov

Skov hvor særlige publikum aktiviteter prioriteres, herunder hundeskov, mountainbikeruter, disc golf, trec ridebane m.m.
 

2 Friluftsskov

Skov med almindelige friluftsaktiviteter og jagt. Permanent aktivitet og/el. facilitet under hensyntagen til andre skovgæster f.eks. madpakkehus, toilet, udsigtstårn, hundetræning, jagt m.m.


3 Rolig skov

Skov hvor den stille naturoplevelse prioriteres. I denne zone er der mulighed for at opleve naturen i fred og ro, lav menneskelig aktivitet samt få faciliteter som f.eks. vandreruter og bordbænkesæt m.m.

 

Oversigtskort - kommuneskove

 

Principper for naturzoner i Ringkøbing-Skjern kommuneskove

1 Særlig biodiversitetsskov og lysåbne naturarealer

Formålet er at sikre og udvikle skovarealerne til biodiversitetsformål. Der skal opstilles mål for biodiversiteten og udarbejdes en handlingsplan for driften. Driften af biodiversitetsskov skal afgøres af biodiversitetsmålene – det kan for eksempel være vild og urørt skov. I Naturzone 1 er der plads til friluftsliv, der ikke skader biodiversitetsmålet.
 

2 Skovnatur med begrænsede naturmål

Disse arealer har begrænset naturværdi og hensyn som f.eks. skovdrift og friluftsaktiviteter prioriteres højere end naturhensyn.
 

3 Naturnær produktionsskov

Hvor træproduktion er relevant og rentabel, praktiseres naturnær skovdrift, der følger kommunens generelle naturmål og FSC/PEFC-standarder. I denne zone prioriteres skovdrift højest.

 

Der er i alt registreret 65,9 ha nøglebiotoper i kommuneskovene, hvilket svarer til 9 % af det samlede skovareal på 732 ha.

Sammen med de 45,7 ha urørt skov (hhv. 7,4 % af det skovbevoksede areal og 6,2 % af det samlede skovareal) er der derfor udlagt i alt 15 % til biodiversitetsarealer i Ringkøbing-Skjern kommuneskove.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing