Enkeltydelse

Selvbetjening
Ansøg om enkeltydelse - digital løsning
Vejledning til enkeltydelse
Samtykkeerklæring til indhentelse af oplysninger ved medicin-/psykolog
Ansøg om efterlevelseshjælp

Du har mulighed for at søge kommunen om økonomisk hjælp til enkeltudgifter. Udgiften skal være uforudset. Efter en konkret vurdering kan kommunen helt undtagelsesvist yde hjælp til en udgift, du skulle have forudset, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for din eller din families livsførelse.

Du har mulighed for at søge om hjælp til for eksempel medicin, sygebehandling, tandbehandling og hjælp til flytning. Der er tale om hjælp, som ikke er løbende hjælp til forsørgelse.

Du skal vide, at du normalt ikke kan få hjælp til udgifter, som du har påtaget dig, inden du har søgt kommunen om hjælp.

Kontaktoplysninger
Ydelseskontoret
Ydelseskontoret
Finderupsvej 9 - Benyt Indgang D fra Nylandsvej fra 10/11-23
6900 Skjern