Enkeltydelse

Du har mulighed for at søge kommunen om økonomisk hjælp til enkeltudgifter. Udgiften skal være uforudset. Efter en konkret vurdering kan kommunen helt undtagelsesvist yde hjælp til en udgift, du skulle have forudset, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for din eller din families livsførelse.

Du har mulighed for at søge om hjælp til for eksempel medicin, sygebehandling, tandbehandling og hjælp til flytning. Der er tale om hjælp, som ikke er løbende hjælp til forsørgelse.

Du skal vide, at du normalt ikke kan få hjælp til udgifter, som du har påtaget dig, inden du har søgt kommunen om hjælp.

Kontaktoplysninger
Ydelseskontoret
Ydelseskontoret
Finderupsvej 9
6900 Skjern