Pas

Vær opmærksom på, at Borgerservice Skjern er lukket i uge 29 og Borgerservice Ringkøbing er lukket i uge 30.

Når du rejser uden for Danmark og Norden, skal du altid have dit pas med dig. Vær opmærksom på, at de svenske myndigheder har indført ID-kontrol på toge, busser og færger til Sverige. Det betyder, at du som rejsende skal medbringe et gyldigt billed-ID (fx pas eller kørekort) for at komme ind i landet.

De selvbetjeningsløsninger der relaterer sig til pas ses i det blå felt herunder.

Nederst på siden kan du vælg det emne, du specifikt ønsker at få mere at vide om. Når du klikker på emnet, vises teksten.

Som dansk statsborger kan du få udstedt et pas i alle kommuner. Det kræver altid personligt fremmøde, når du skal have pas. I vores kommune udstedes pas i Borgerservice.

Blanket: Pasansøgning til børn, hvor begge forældremyndighedshavere ikke kan møde personligt op med barnet 

Når et barn skal have et pas, skal begge forældremyndighedsindehavere underskrive, uanset om de er samboende eller lever hver for sig. Blanketten anvendes kun, hvis begge parter ikke møder op i Borgerservice med barnet.

Vælg dit emne i listen herunder. Når du klikker på emnet, vises den relaterede tekst sig.

Når du ønsker at få et pas, skal du henvende dig personligt i borgerservice. Du kan frit vælge kommune.

Alle nye pas skal indeholde fingeraftryk, så du får taget digitale fingeraftryk, når du bestiller et nyt pas. Dette gælder indtil videre ikke for børn under 12 år.

Du skal medbringe:

 • dit sidst udstedte pas, hvis passet skal fornys
 • original dåbs- eller navneattest, hvis du ikke har et pas i forvejen
 • fødselsattest, hvis du søger om pas til et unavngivet barn
 • sundhedskort (sygesikringsbevis), hvis dit personnummer ikke fremgår af attesten eller af din billedlegitimation, og du ikke har et pas i forvejen
 • et vellignende foto

Det tager 10-14 dage, før du får dit nye pas.

Alle børn skal have deres eget pas
Uanset alder skal alle børn have deres eget pas.

Når et barn skal have et pas, skal begge forældremyndighedsindehavere underskrive ansøgningen, uanset om de er samboende eller lever hver for sig.
Blanketten anvendes kun, hvis begge parter ikke
 møder op i Borgerservice med barnet .

Blanket: Pasansøgning til børn, hvor begge forældremyndighedshavere ikke kan møde personligt op med barnet 

Barnet skal møde op i Borgerservice
Barnet, du søger pas til, skal være til stede ved ansøgningen.

Hvad gælder ved udstedelse af pas til et barn
Når du søger om pas til dit barn, gælder de samme regler for f.eks. foto som for pas til voksne.
Dog skal børn under 12 år indtil videre ikke afgive fingeraftryk. 

Du skal medbringe:

 • det sidst udstedte pas, hvis barnets pas skal fornys
 • original dåbs- eller navneattest, hvis barnet ikke har et pas i forvejen
 • fødselsattest, hvis du søger om pas til et unavngivet barn
 • sundhedskort (sygesikringsbevis), hvis barnets personnummer ikke fremgår af attesten eller af dets billedlegitimation, og barnet ikke har et pas i forvejen
 • et vellignende foto - vi anbefaler, at mindre børn (under 5 år) bliver fotograferet hos en fotograf, da de selv skal kunne stå i fotoboksen i Borgerservice under fotograferingen.
 • samtykkeerklæring

Hvornår modtager du det nye pas?
Det tager 10-14 hverdage, før du modtager barnets pas med posten.

Et pas inklusiv gebyr for fingeraftryk koster:

 • 0 til 11 år 115 kr.
 • 12 til 17 år 141 kr.
 • 18 til 64 år 626 kr.
 • 65 år og derover 376 kr.
 • Billed 87 kr.

Er du sent ude med bestillingen af dit pas, er der tre muligheder for levering af pas i hastetilfælde:

 • forlængelse af eksisterende pas
 • midlertidigt pas (nødpas)
 • hastelevering

Forlængelse
Du kan få forlænget dit eksisterende pas én gang ved et stempel, hvis dit pas er udløbet inden for de sidste tre måneder eller vil udløbe inden for kort tid, før du skal rejse. Men kun i det tilfælde, at det ikke er muligt at nå at bestille et nyt pas - fx ved et akut opstået behov for at rejse.

Forlængelsen vil så gælde, til du kommer hjem fra din rejse - dog maksimalt et år. Forlængelsen koster ikke noget.

Du skal møde personligt op i borgerservice og have dit pas med.

Muligheden for at få forlænget sit pas gælder også for børnepas. Her skal barnet møde personligt op. Hvis der er fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive ansøgningen, men I behøver ikke begge to møde op.

Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle lande accepterer en forlængelsespåtegning i passet. Det er op til dig selv at undersøge, om dit rejsemål accepterer det. Det kan du gøre via dit rejsemåls ambassade i Danmark eller dit rejseselskab.

Midlertidigt pas (nødpas)
Midlertidigt pas (nødpas) kan udstedes, hvis:

 • du har mistet dit pas
 • du ikke har et pas
 • du ikke har medbragt passet
 • dit pas er udløbet for mere end tre måneder siden

Du kan kun få et nødpas, hvis du ikke kan nå at få et egentligt pas. Nødpasset har nogle begrænsninger, som du skal være opmærksom på.

Det udstedes kun for den periode, du er på rejse - og maksimalt et år. Der er lande, som fx USA, der ikke godkender nødpasset til indrejse.
Prisen er den samme som for det almindelige pas.

Du skal til et borgerservicecenter for at få et nødpas.

Hastelevering

Hvis din afrejse er så tæt på, at du ikke kan vente på den almindelige levering på 11-15 hverdage, er der mulighed for hastebehandling.
Den tager fire hverdage.

Der skal et nyt foto i dit nye pas.

Du kan få taget foto i Borgerservice, det koster 87 kr. ud over passets pris.

Vi anbefaler, at mindre børn (under 5 år) bliver fotograferet hos en fotograf, da de selv skal stå i fotoboksen under fotograferingen.

Hvis du selv medbringer et foto, skal det leve op til politiets retningslinjer for pasfoto.

Borgerservice Ringkøbing

Træffes man. kl. 10-17, tirs.-fre. kl. 10-13.30

Borgerservice Ringkøbing
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 12 22
E:    borgerservice[mail]rksk.dk
Borgerservice Skjern

Træffes man. kl. 10-17, tirs.-fre. kl. 10-13.30

Borgerservice Skjern
Finderupsvej 9
6900 Skjern

T:    99 74 12 22
E:    borgerservice[mail]rksk.dk
Man - tor 8.00 - 20.00

Digital Hotline

Man - tor 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

T:    70 20 00 00