Fri- og efterskoler

I kommunen er der 10 friskoler og 11 efterskoler. Hvis du vil vide mere om fri- og efterskoler kan du kontakte den enkelte skole for yderligere information.

Friskoler

Friskolerne er et alternativt til folkeskolen. Skolerne er oftest oprettet på selvstændigt initiativ af en gruppe forældre. Det er ikke et krav, at underviserne på friskolerne skal være læreuddannede, og der er heller ikke krav om, at skolerne skal tilbyde folkeskolens afgangsprøver. Det vælger langt størstedelen af skolerne dog at gøre.

Ifølge friskoleloven skal undervisningen på de frie grundskoler stå mål med undervisningen i den danske folkeskole.

Efterskoler

For at blive optaget på en efterskole skal du have afsluttet 7. klasse eller være fyldt 14 år. En efterskole er et sted, hvor du både bor og går i skole sammen med en masse andre unge.

Skolen forventer, at du er "voksen nok" til at tage ansvar. Det vil sige, at du følger med i undervisningen, hjælper med oprydning, rengøring med mere.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk