Kommunal ungeindsats

Den kommunale ungeindsats skal føre til, at flere unge kommer i uddannelse og job. Det skal ske ved, at kommunen sikrer en tidlig og koordineret indsats på tværs af de enheder i kommunen, som har med unge at gøre.

Den kommunale ungeindsats har rod i den politiske aftale om ”Bedre veje til uddannelse og job”. Af aftalen fremgår det, at kommunen i samarbejde med den unge og forældre (for unge under 18 år), har ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Kontaktoplysninger
KUI Ringkøbing-Skjern Kommune
KUI Ringkøbing-Skjern Kommune
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk