Undervisning i modersmål

Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, kan du her få oplysninger, om dit barn kan få undervisning i sit modersmål.

Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder undervisning i modersmål til børn i børnehaveklassen og op til 9. klasse.

Undervisningen er frivillig for børn, som bor i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der er forskellige krav, som skal være opfyldt for, at dit barn kan modtage undervisning i sit modersmål.

Krav til undervisning i modersmål

Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

T:    99 74 13 31
E:    dagtilbud.undervisning[mail]rksk.dk
Lisbeth Kjeldsen
Lisbeth Kjeldsen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

T:    21 19 12 36
E:    dagtilbud.undervisning[mail]rksk.dk