STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for 16-25 årige

Formålet med STU er, at den unge

  • opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændigt og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt
  • opnår personlige, sociale og faglige kompetencer så den unge eventuelt kan begynde på videreuddannelse og beskæftigelse.

Målgruppen for STU er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte.

Læs mere om STU i 

Kontaktoplysninger
UU Ringkøbing-Skjern
UU Ringkøbing-Skjern
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk