STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for 16-25 årige

Formålet med STU er, at du

  • opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændigt og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt
  • opnår personlige, sociale og faglige kompetencer så du eventuelt kan begynde på videreuddannelse og beskæftigelse.

Målgruppen for STU er udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Læs mere om STU i 

Læs mere om det kommunale tilbud på STU-Husets hjemmeside.

Kontaktoplysninger
UU Ringkøbing-Skjern
UU Ringkøbing-Skjern
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

T:    99 74 15 37
E:    uu[mail]rksk.dk