Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning også kaldet UU giver vejledning til unge.

Ungdommens Uddannelsesvejledning give vejledning til unge

  • i folke- og friskolens 7. til 10. klasse
  • under 25 år, der ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse 

Tilbuddet fra Ungdommens Uddannelsesvejledning indeholder vejledning om uddannelse og erhverv, personlige samtaler, deltagelse i møder og vejledningsaktiviteter.

Vejledning er placeret decentralt og bliver varetaget af uu-vejledere. De har kontor på overbygningsskolerne.

Læs mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringkøbing-Skjern på deres hjemmeside.

Kontaktoplysninger
UU Ringkøbing-Skjern
UU Ringkøbing-Skjern
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk