Demens

Demens er betegnelsen for en række symptomer på svigtende hjernefunktion. Symptomerne kommer snigende og specielt i starten kan det være svært at afgøre, om det er en begyndende demens. 

Diagnosen

Det er vigtigt at få stillet en diagnose så tidligt som muligt. Først og fremmest for at sikre, at demenssymptomerne ikke skyldes en anden sygdom, som kan behandles. Men også for at sikre, at personer med demens får den bedst mulige behandling og pleje. Demensudredning begynder ved egen læge. Demenskoordinator tilbyder den nødvendige støtte og vejledning.

Demens er en følgevirkning af en alvorlig sygdom i hjernen, og ikke bare en naturlig del af det at blive gammel.

Hverdagen som pårørende

Når ens nærmeste får demenssymptomer, påvirker det hele familien. De pårørende og nære slægtninge vil ofte opleve frustration, vrede og afmagt i hverdagen. Mange pårørende bliver isolerede, fordi personer med demens ikke ønsker eller magter så mange sociale kontakter. Det er derfor vigtigt, at man som pårørende tænker over, hvordan hverdagen fremover skal formes, så man får opfyldt sine behov for socialt samvær med andre mennesker. Vær åben omkring de problemer der opstår, og tag imod hjælp og støtte fra familie og venner.

Læs om de 10 advarselstegn ved demens

Motion og fysisk aktivitet til mennesker med demens

Grupper for pårørende til borgere med demens

Demensstrategi 2022-2025

Kontaktoplysninger
Demenskoordinator - Sundhed og Omsorg, Kirsten Holmgaard Jensen
Demenskoordinator - Sundhed og Omsorg, Kirsten Holmgaard Jensen
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

Demenskoordinator - Sundhed og Omsorg, Tina Enevoldsen
Demenskoordinator - Sundhed og Omsorg, Tina Enevoldsen
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing