Om Hjælpemiddeldepotet

Hjælpemiddeldepotet står for levering og afhentning af hjælpemidler, samt for reparation af hjælpemidler.

Vi genbruger i videst mulig udstrækning hjælpemidlerne. Når borgeren ikke mere har behov for for de udlånte hjælpemidler, bringes de tilbage til hjælpemiddeldepotet. Hjælpemidlerne vaskes og sættes i stand, og klargøres til genudlån.

Kontaktoplysninger
Hjælpemiddeldepotet
Hjælpemiddeldepotet
Jægervej 13
6900 Skjern