Om Hjælpemiddeldepotet

Hjælpemiddeldepotet står for levering og afhentning af hjælpemidler samt for reparation og service på hjælpemidler. Desuden står depotet for lagerstyring, vask og klargøring af hjælpemidler.

Vi genbruger i videst mulig udstrækning hjælpemidler. Når borgeren ikke mere har behov for for de udlånte hjælpemidler, bringes de tilbage til hjælpemiddeldepotet. Hjælpemidlerne vaskes og sættes i stand, og klargøres til til genudlån.

Kontaktoplysninger
Hjælpemiddeldepotet
Hjælpemiddeldepotet
Jægervej 13
6900 Skjern