Hospice

Hvis du har en alvorlig sygdom med komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter, og der ikke er udsigt til helbredelse, kan du søge om at tilbringe din sidste tid på et hospice.

Lindrende behandling

På et hospice får du den bedst mulige lindrende behandling fra et tværfagligt personale, som består af sygeplejersker, læger, fysioterapeut, præst og psykolog. Omsorgen og plejen bliver nøje tilrettelagt i samråd med dig og de pårørende. Et hospice vil således være både for dig og dine pårørende.

Ingen fast døgnrytme

Da der bliver taget udgangspunkt i dine ønsker, behov og ressourcer, findes der ingen fast døgnrytme på et hospice. Omsorg, pleje og måltider etc. vil altid være individuelt efter dine ønsker og kræfternes formåen.

Hospice i Ringkøbing-Skjern Kommune

I kommunen findes Anker Fjord Hospice, der er beliggende i Hvide Sande.

Flere oplysninger 

Der findes hospicer i alle regioner i Danmark, og til mange hospicer er der knyttet en støtteforening. Længere nede på siden kan du læse mere om kriterier, optagelse etc.
Du får specifik information om de enkelte hospicer, ved at tage direkte kontakt til det pågældende sted. 

Se mere på Hospice Forum Danmark

Kontaktoplysninger
Anker Fjord Hospice
Anker Fjord Hospice
Fjordengen 25
6960 Hvide Sande