Hospice

Hvis du har en alvorlig sygdom med komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter, og der ikke er udsigt til helbredelse, kan du søge om at tilbringe din sidste tid på et hospice.

Lindrende behandling

På et hospice får du den bedst mulige lindrende behandling fra et tværfagligt personale, som består af sygeplejersker, læger, fysioterapeut, præst og psykolog. Omsorgen og plejen bliver nøje tilrettelagt i samråd med dig og de pårørende. Et hospice vil således være både for dig og dine pårørende.

Ingen fast døgnrytme

Da der bliver taget udgangspunkt i dine ønsker, behov og ressourcer, findes der ingen fast døgnrytme på et hospice. Omsorg, pleje og måltider etc. vil altid være individuelt efter dine ønsker og kræfternes formåen.

Hospice i Ringkøbing-Skjern Kommune

I kommunen har vi Anker Fjord Hospice i Hvide Sande.

Flere oplysninger 

Der findes hospicer i alle regioner i Danmark, og til mange hospicer er der knyttet en støtteforening. Du kan få mere information på de enkelte hospicer.

Hospice Forum Danmark. En paraplyorganisation for hospicer - (Ekstern side)

Kontaktoplysninger
Anker Fjord Hospice
Anker Fjord Hospice
Fjordengen 25
6960 Hvide Sande