Madservice

Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, kan du få hjælp via kommunens madserviceordning. Det er en forudsætning, at du ikke selv kan udføre opgaven på grund af:

  • midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
  • eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af din samlede situation.

Der skal ske en løbende revurdering af hjælpen, således at den tilpasses efter dine behov.

Gå til køkkenet Åkandens hjemmeside

Det Danske Madhus

Kontaktoplysninger
Køkkenet Åkanden
Køkkenet Åkanden
Apoteker Rasmussens Plads 10
6880 Tarm

Myndighedsafdelingen Sundhed og Omsorg

Bevilling af madservice

Myndighedsafdelingen Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing