Tandlæge

I kommunen tager vi os af tandpleje for børn. Kommunen tager sig også af tandpleje til de borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje.

Tandlæge

Børnetandpleje

Børn under 18 år er omfattet af den kommunale tandpleje, og bliver kontaktet af børnetandplejen omkring 8 måneders alderen.

Omsorgstandpleje

Ordningen gælder for seniorer og personer, der er visiterede til omsorgstandpleje. Du bliver visiteret til omsorgstandpleje, ved at indsende ansøgning om omsorgstandpleje. 

Tandlæge generelt

Voksne skal som udgangspunkt selv betale for tandlægebehandling, lige som de skal vælge en privatpraktiserende tandlæge.

Læs mere om tandpleje ved at vælge dit emne i listen herunder.

Børnetandlægerne - Børnetandplejen - (Ekstern side)

Tandlægevagten i Region Midtjylland - (Ekstern side)

Kontaktoplysninger
Tandplejens kontor
Kontakt om børnetandpleje
Tandplejens kontor
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Sundhed og Omsorg - Myndighedsafdeling
Kontakt om omsorgstandpleje
Sundhed og Omsorg - Myndighedsafdeling
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing