CSR og rekruttering fra kanten

Med social ansvarlighed gennem inklusion og rekruttering fra kanten, oplever mange virksomheder, at medarbejdernes engagement, tryghed og sammenhold styrkes.
Samtidig oplever de, at det giver dem stor menneskelig værdi at gøre en indsats for ledige på kanten af arbejdsmarked, altså borgere, der ofte har andre problemer udover ledighed. 

Det er af stor betydning, at virksomheder byder ind med mulighed for at ledige kan komme i praktik, tilbydes ordinære timer/småjobs med henblik på den udsattes tilknytning til arbejdsmarked.

Målrettet rekruttering fra denne gruppe af ledige er nødvendig for at kunne bidrage til en løsning på manglen på kvalificeret arbejdskraft i nogle brancher. Nu og fremover.

Vejen til job og selvforsørgelse begynder ofte med opkvalificerende praktikforløb eller småjobs på få timer.

Opgaveløsning frigiver ressourcer til øvrige medarbejdere – et eksempel
En virksomhed har ansat tre smede og har vanskeligt ved at finde faglært arbejdskraft til endnu en stilling som smed. De tre smede bruger imidlertid en rum tid af en arbejdsuge på opgaver, såsom fejning eller rengøring af maskiner. Tid, hvor produktionen står stille.
Ved at ansætte en ledig fra kanten i et job på få timer, der fx går ud på at feje, rydde op og gøre maskiner rene, frigives tilpas samlet tid til, at de tre smede kan øge produktionen svarende til en fuldtidsstilling som smed. 
Læs mere om fokus på opgaver fremfor traditionelle stillinger (Ekstern side)

Vi kan hjælpe dig med at definere opgaver og ved, hvilke ledige fra kanten, som kunne passe ind i jeres virksomhed.

Brug virksomhedstelefonen 99 74 12 24 eller send en mail til Jobcentrets virksomhedsservice

Læs mere om CSR og rekruttering fra kanten

Fokus på rekruttering fra kanten
Mangel på arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft

Tænk alternativt, når din virksomhed mangler arbejdskraft. Strategisk rekruttering af ledige fra kanten kan være et supplement til din ordinære rekruttering. Se Cabis guide her.

Bonus til IGU-forløb

Bonus til IGU-forløb

Der udbetales 20.000 kr. i bonus til virksomheden, når udlændingen har været ansat i 6 måneder, og yderligere 20.000 kr. efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført. Læs mere her.

Opgaver vs. stillinger

Opgaver vs. stillinger

Sæt fokus på opgaver fremfor traditionelle stillinger og målret jeres rekruttering og opgavebesætning. Se Cabis værktøj til afdækningen af opgaver i virksomheden her.

Kontaktoplysninger
Virksomhedsservice
Virksomhedsservice
Finderupsvej 7
6900 Skjern