Fastholdelse af ansatte

Ansøg om kompenserende ordning
Blanket til ansøgning om hjælpemidler
Blanket til ansøgninger om personlig assistance
Ansøg om §56 aftale (refusion af løn ved kronisk sygdom)
Ansøgning om mentorfunktion
Anmodning om udbetaling af tilskud til mentorfunktion


Hvad kan virksomheden gøre for at fastholde en medarbejder, der har svært ved at varetage sit arbejde på grund af sygdom eller handicap?

Jobcenter Ringkøbing-Skjern kan hjælpe din virksomhed og dine medarbejdere både før, under og efter et sygdomsforløb. Som arbejdsgiver kan I have stor gavn af at sætte fokus på forebyggelse af sygemeldinger og på fastholdelse af jeres medarbejdere. 

Jobcenter Ringkøbing-Skjern kan tilbyde:

  • Professionel vejledning i at fastholde medarbejdere
  • Vejledning om forløb, støtteordninger, arbejdspladsindretning og arbejdsredskaber
  • Bevilling af personlig assistance og hjælpemidler
  • Vejledning om regler vedr. syge- eller raskmelding, virksomhedsrevalidering og §56 aftale 

Husk at en hurtig indsats kan forkorte sygefraværet.

Herunder kan du læse mere om mulige støtteordninger før, under og efter et sygdomsforløb.

Fastholdelsesordninger

Kontaktoplysninger
Virksomhedsservice
Virksomhedsservice
Finderupsvej 7
6900 Skjern