Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 3-årig forsøgsordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. Ansættelsen er midlertidig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked.

Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse.

Find mere hjælp og information herunder:

Introduktion til IGU

Sammen om integration
Sammen om integration er et virksomhedspartnerskab, der skal hjælpe flere flygtninge med at komme i job.
Læs mere om Sammen om integration (nyt vindue)

Kontaktoplysninger
Virksomhedsservice
Virksomhedsservice
Finderupsvej 7
6900 Skjern