Sygedagpengerefusion

Er du arbejdsgiver og udbetaler du løn til en sygemeldt medarbejder, skal du anmelde sygefravær og søge om sygedagpengerefusion hos Nemrefusion

Arbejdsgiveren har ret til at få udbetalt de sygedagpenge, som lønmodtageren ellers ville have ret til fra kommunen. 

Refusion under jobafklaringsforløb
Hvis du er arbejdsgiver og har en medarbejder som er sygemeldt mere end 22 uger.
Fra den 1. juli 2014 bliver udbetaling af sygedagpenge eller -refusion stoppet, når der er udbetalt
sygedagpenge eller løn under sygdom i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder.
Hvis din medarbejder fortsat er syg og ikke opfylder betingelserne om forlængelse af sygedagpenge,
kommer medarbejderen på et jobafklaringsforløb og modtager ressourceforløbsydelse.
Hvis du som arbejdsgiver udbetaler løn under jobafklaringsforløbet, kan du søge om refusion med "dp 202H Anmodning om lønrefusion" for det antal timer, der udbetales løn for. Ydelsen er lavere end sygedagpengesatsen.

Kontaktoplysninger
Ydelseskontoret
Ydelseskontoret
Finderupsvej 9
6900 Skjern