Løntilskud til ansættelse i offentlige virksomheder

Selvbetjening
Anmodning om udbetaling af løntilskud - fast timesats
Anmodning om udbetaling af løntilskud - procent-sats af lønnen (Fleksjob)

Ansæt en ledig med tilskud i op til 6 måneder og få refunderet dele af lønnen

Med løntilskudsordningen kan I ansætte en ny medarbejder med reduceret lønudgift for en periode. Det giver god tid til oplæring og til at få et solidt indtryk af såvel faglige som personlige kompetencer.
Ansættelse af ledige i job med løntilskud kan også give ekstra ressourcer til at afprøve eller udvikle nye forretningsområder, som det ellers kan være svært at få tid og overskud til.
Det er målet, at medarbejderen får opkvalificeret sine kompetencer og efter løntilskudsperioden enten bliver ansat på ordinære vilkår eller indgår en uddannelsesaftale med virksomheden – fx som voksenlærling.

Fordelene ved løntilskud

  • Du møder en potentiel ny medarbejder, og den ledige får prøvet sig selv af i et konkret job.
  • Du får tilskud i maksimalt 6 måneder.(*) Det er jobcentret, der i sidste ende afgør længden af den periode, der skal gives løntilskud til.
  • Du kan også i nogle tilfælde få tilskud til at dække de omkostninger, som du har ved at introducere og oplære den ledige, og den lediges praktiske erhvervserfaring kan suppleres med kurser. Vi bidrager gerne med vejledning og eventuel finansiering.
  • Den lediges praktiske erhvervserfaringer kan suppleres med kurser. Vi bidrager gerne med vejledning og eventuel finansiering.
  • Ansættelse med løntilskud kan kombineres med uddannelse som introduktion til en fast ansættelse. Ansættelse med løntilskud kan også kombineres med jobrotation og fungere som forlængelse af virksomhedspraktik.
  • Vi finder gerne en ledig til dig.

(*) Du kan se den aktuelle sats for tilskud og læse mere på hjemmesiden for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kontaktoplysninger
Virksomhedsservice
Virksomhedsservice
Finderupsvej 7
6900 Skjern