Løntilskud til ansættelse i privat virksomhed

Selvbetjening
Anmod om udbetaling af løntilskud - fast timesats
Anmodning om udbetaling af løntilskud - procent-sats af lønnen (Fleksjob)

Ansæt en ledig med tilskud i op til 6 måneder og få refunderet dele af lønnen

Med løntilskudsordningen kan I ansætte en ny medarbejder med reduceret lønudgift for en periode. Det giver god tid til oplæring og til at få et solidt indtryk af såvel faglige som personlige kompetencer.
Ansættelse af ledige i job med løntilskud kan også give ekstra ressourcer til at afprøve eller udvikle nye forretningsområder, som det ellers kan være svært at få tid og overskud til.
Det er målet, at medarbejderen får opkvalificeret sine kompetencer og efter løntilskudsperioden enten bliver ansat på ordinære vilkår eller indgår en uddannelsesaftale med virksomheden – fx som voksenlærling.

Fordelene ved løntilskud

(*) Du kan se den aktuelle sats for tilskud og læse mere på hjemmesiden for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Kontaktoplysninger
Virksomhedsservice
Virksomhedsservice
Finderupsvej 7
6900 Skjern