Voksenlærling

Ansæt en lærling og klæd virksomheden på til fremtidens krav

En typisk voksenlærling er en ikke-faglært person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og praktikperioder.
Voksenlærlingeordningen, der giver tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne, er ændret, så ordningen styrkes for faglærte ledige.

Hovedreglen, at virksomheder, der ansætter ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse med 2 måneders ledighed – og faglærte ledige med mindst 12 måneders forudgående ledighed – kan få et  tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden. Fra 1. marts 2017 kan også ledige faglærte med mere end seks måneders ledighed blive omfattet af voksenlærlingeordningen, såfremt erhvervsuddannelsen er inden for områder med mangel på arbejdskraft og med et tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsens praktikperiode.
Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede er også omfattet af ordningen, men tilskuddet til virksomheden er på 30 kr. i timen.
Beskæftigede med en uddannelse kan ikke udløse voksenlærlingetilskud.

Grundreglen er fortsat, at arbejdsgiveren kun kan få tilskud til lønnen i praktikperioden.
For at få tilskud skal uddannelsesaftalen indgås med en voksenlærling, der ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år, hvor grundforløbet og RKV er en del af den samlede uddannelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 c-g.
Afgørelse om tilskud træffes af den kommune, hvor praktikstedet er beliggende.
Ansøgning om tilskud skal indgives senest 1 måned efter, at uddannelsen er påbegyndt. Hvis ansøgningen indgives på et senere tidspunkt, træffes afgørelse om ydelse af tilskud på baggrund af, om betingelserne var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen skulle have været indgivet. Tilskud kan herefter ydes fra ansøgningstidspunktet og i en resterende periode.
Tilskuddet afhænger af personens indplacering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 e, stk. 1 eller stk.2.

Vejledning til voksenlærlingeordningen på retsinformation.dk (nyt vindue)

Se spørgsmål og svar til voksenlærlingeordningen (nyt vindue)

Nye regler på området

Kontaktoplysninger
Virksomhedsservice
Virksomhedsservice
Finderupsvej 9
6900 Skjern