Virksomhedspladser til flygtninge

Jobcentret kan hjælpe med at rekruttere nytilkomne flygtninge eller familiesammenførte, som er omfattet af integrationsprogrammet.
Det kan fx være via:
- Rekruttering til ordinært arbejde
- Virksomhedspraktik med fokus på opkvalificering eller sprogtræning
- Ansættelse med løntilskud
- Integrationsgrunduddannelse (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en ordning, som skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte til at begynde på en erhvervsrettet uddannelse eller komme i ordinær beskæftigelse.
Målet er, at de kommer godt i gang med at blive en del af det danske arbejdsmarked.
Samtidig giver ordningen virksomheder mulighed for at oplære og rekruttere den arbejdskraft, de har brug for.

12 lokale virksomheder 
Flere lokale virksomheder har set IGU-forløb som en mulighed for at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. 
Hotel Fjordgården, VST Industries, KP Komponenter, GPV International og Dovista er blot nogle af de lokale virksomheder, som har brugt IGU-forløb til at skaffe nye, loyale medarbejdere. 
De har forberedt sig på fremtiden ved at være med til at oplære og forme de medarbejdere, de mangler, bl.a. til stillinger som CNC operatør, svejser og test- og udviklingsmedarbejder.
Se rammerne for integrationsgrunduddannelsen her

Læs også: 
Når Ahmed sætter sig ned - Kulturmøder på arbejdspladsen

40.000 kr. i bonus
IGU’en varer to år og gennemføres som et forløb, hvor eleven både får praktisk oplæring på virksomheden (med elevløn efter den gældende overenskomst på det pågældende fagområde) og skoleundervisning med faglig opkvalificering og danskuddannelse (offentlig betalt).
En virksomhed, som har ansat en udlænding i et IGU-forløb, kan få udbetalt en bonus fra staten. Der udbetales 20.000 kr. i bonus til virksomheden, når udlændingen har været ansat i 6 måneder, og yderligere 20.000 kr. efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført.
Læs mere om virksomhedsbonus til IGU-forløb her

10 enkle skridt til at komme igang med IGU-forløb

Kontaktoplysninger
Virksomhedsservice
Virksomhedsservice
Finderupsvej 7
6900 Skjern