Hans Østergaard

Hans Østergaard (V) 

Østervænget 3
6971 Spjald 
Telefon 99 74 12 82
Mobil 22 62 15 36
Mail borgmester@byr.rksk.dk

Politiske poster

Borgmester
Formand i Økonomiudvalget
Næstformand Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget
Formand Bevillingsnævnet
Indstillingsudvalget for Grøn Pulje
Valgbestyrelsen til Europa-Parlamentet
Valgbestyrelsen til Folketinget
Formand valgbestyrelsen for kommunale valg

Øvrige tillidsposter

Nationalpark Skjern Å-Udvalget
Beredskabskommission
Bestyrelsen for Business Region MidtVest
Den Erhvervsdrivende Fond Ringkøbing Fjord Innovationscenter
Destination Vesterhavet
Bestyrelsen Fonden Naturkraft
Grundlisteudvalget
Hvide Sande Havn
Delegeret til Kommunernes Landsforening
Kommunernes Landsforening - Repræsentantskabet
Kredsråd vedrørende Politiets virksomhed
Bestyrelsen Midtjyllands Lufthavn
Bestyrelsen for Ringkøbing K ApS
Ringkøbing-Skjern Arbejdskraftråd
Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
Ringkøbing-Skjern Videnråd
Bestyrelsen S.A. Skaks Fond
Bestyrelsen for Spjald Flyveplads