Nedrivning af faldefærdige ejendomme - Ringkøbing-Skjern Kommune

- med midler fra landsbyfornyelsespuljen.

Hvem kan komme i betragtning til støtten?

  • Ejere af beboelsesejendomme i byer med færre end 4000 indbyggere.
  • Ejere af skæmmende beboelsesejendomme i det åbne land.
  • Ejere af skæmmende erhvervsbygninger i byer med færre end 4000 indbyggere. Erhvervet skal være ophørt.

Det er en forudsætning, at bygningen ligger synligt og fremtræder skæmmende for naboer og omgivelser.

Læs mere i pjecen "Nedrivning af faldefærdige ejendomme - Naturens Rige" - printudgave ej webtilgængelig

Kontaktoplysninger
Team Jura, Viden & Strategi

Kontakt Pia Nygaard

Team Jura, Viden & Strategi
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing