Nedrivning af faldefærdige ejendomme - med midler fra landsbyfornyelsespuljen

- med midler fra landsbyfornyelsespuljen.

Hvem kan komme i betragtning til støtten?

  • Ejere af skæmmende beboelsesejendomme i byer med færre end 4000 indbyggere og i det åbne land.
  • Ejere af skæmmende erhvervsbygninger i byer med færre end 4000 indbyggere og i det åbne land. Det er en betingelse for støtte, at erhvervet er ophørt.

Ejendomme der ligger i bysamfund eller ved offentlig vej samt ejendomme, hvor nedrivningen kan medføre en positiv visuel effekt på omgivelserne vil blive prioriteret.

Kontaktoplysninger
Team Jura

Kontakt Pia Nygaard eller Malene Kleist

Team Jura
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing