Pilotprojekt: Pleje- og vedligeholdelsesmateriel til landsbyer

Landdistriktsrådet og Ringkøbing-Skjern Kommune har afsluttet et pilotprojekt, hvor der blev bevilget midler (4 x 25.000 kr.) som engangsbeløb til indkøb af pleje-og vedligeholdelsesmateriel og andre materialer i de 4 landsbyer: Bølling, Lyne, Ølstrup og Ådum.

På årsmødet for borger- og sogneforeninger i efteråret 2016 blev pilotprojektet nævnt, og 4 landsbyer (Bølling, Ølstrup, Ådum og Lyne) gav efterfølgende udtryk for, at de ønskede at deltage.

Formålet med pilotprojektet:

  • At give landsbyerne en mulighed for selv at disponere over midler til indkøb af f.eks. redskaber og græsslåmaskiner, således at de kan opnå et højere serviceniveau, end kommunen umiddelbart kan tilbyde.
  • At opnå erfaringer på området, som kan afklare, om der skal afsættes en ny pulje, som kommunens borger- og sogneforeninger kan søge med henblik på indkøbe af materiel til pleje- og vedligehold og forskønnelse af deres by.

Projektet er nu afsluttet og evalueret. Alle 4 forsøgslandsbyer har brugt de tildelte midler. Byerne giver generelt udtryk for, at de har været tilfredse med udbyttet af projektet, samt at det er mere attraktivt at give en hånd med i forhold til at pleje fælles arealer  i egen by. Byerne foreslår, at projektet kan forbedres, hvis den finansiering som kommer fra kommunen afstemmes ud fra opgavens størrelse, og kriterierne for, hvad pengene må gå til, er bredere.

Landdistriktsrådet og kommunen anerkender de frivilliges indsats med at renholde og forskønne kommunens landsbyer. Projektet bliver ikke videreført for nuværende, da der ikke er lagt op hertil i  landdistriktspolitikken for perioden 2019-2023, og da projektet er administrativt tungt i forhold til projektets udbytte. Vi henviser i stedet til, at landsbyerne kan søge den kommunale pulje, der er afsat til mindre projekter, og som er administreret af LAG, Lemvig, Ringkøbing-Skjern. Læs mere om projektet her

 

 

Kontaktoplysninger
Lotte Finnerup
Lotte Finnerup
Landdistriktskoordinator
Ekstern Udvikling, Viden & Strategi Ringkøbing

Bjarne Christensen
Bjarne Christensen
Landdistriktskoordinator
Ekstern Udvikling, Viden & Strategi Ringkøbing