Befolkningsudvikling og befolkningsprognose

Hvert år udarbejder Ringkøbing-Skjern Kommune en befolkningsprognose for de kommende år. Prognosen beregner vi på baggrund af blandt andet historiske data og kommunens egne aktuelle data. Alle tal er opgjort pr. 1. januar – både de historiske tal og prognosetallene.

I dokumentet Befolkningsudvikling og befolkningsprognose fremgår både den historiske befolkningsudvikling og prognosen for de kommende år frem til 2035.

I prognosen indgår de ukrainske flygtninge, der er ankommet til kommunen i løbet af 2022. På baggrund af indrejsehistorik for de seneste 6 måneder er der indarbejdet en forudsætning om, at kommunen modtager yderligere 300 ukrainske flygtninge i løbet af 2023 og 87 flygtninge i 2024 frem til udløb af det midlertidige lovgrundlag. Herefter er prognosen baseret på den almindelige indrejse af ukrainske statsborgere, der kommer for at tage arbejde. Det er indarbejdet, at halvdelen af de ukrainske flygtninge vil være udrejst i løbet af 2024, hvilket afspejles i det markante fald i indbyggertal fra 2024 til 2025. Forudsætningen beror på tidligere flyttehistorik, samt en undersøgelse fra KL der viser, at 4 ud af 10 ukrainere ønsker at blive. Forudsætningerne som knytter sig til adfærden blandt fordrevne ukrainere er i sagens natur særligt usikre.

Fra 2019 til 2020 har der været et fald i befolkningstallet på 336 borgere. Det forholdsvis store fald i befolkningstallet skyldes hovedsageligt, at man i 2019 påbegyndte oprydning i cpr. som førte til en del flere registrerede udrejste end tidligere. Fra 2020 til 2021 har der været et fald i antal indbyggere på 412 borgere, der skyldes blandt andet, at der har været færre indrejste i årets løb grundet Covid-19 situationen. Den manglende indrejse i 2020 blev delvis opvejet i 2021, hvormed vi oplevede en positiv udvikling for 2021 med 21 borgere. Fra 2022 til 2023 var der en yderligere positiv udvikling på 145 borgere. Den positive udvikling i løbet af 2022 skyldes primært flygtninge fra Ukraine samt en større andel indrejser fra Tyskland end tidligere.

Befolkningstallet forventes at falde med 450 borgere fra 2023 til 2027. I årene frem mod 2035 forventes et yderligere fald i befolkningstallet dog i vigende grad.

For uddybende information vedrørende kommunens befolkningsprognose henviser vi til dokumentet Befolkningsudvikling og befolkningsprognose.

Kontaktoplysninger
Spørgsmål kan du rette til:
Spørgsmål kan du rette til:
Koncernøkonomi, Amela Turkanovic
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing