Ansøgning om midler fra Jens Chr. Christensen Stage og Marie Sørensen Stages fond

Forældreløse børn og børn af enlige forsørgere kan søge legatet til ophold på efterskole eller højskole, og til uddannelse på gymnasiet, handelsskole eller lignende. 
Legatmodtagerne skal på tidspunktet for uddelingen af legatet være mellem 16 og 25 år.

Ansøgningsskema til ansøgning i 2022 vil være tilgængeligt fra den 1. september 2022.

Legatet bliver delt ud i december.

Har du ikke modtaget svar fra Ringkøbing-Skjern Kommune senest den 10. december, har du ikke fået bevilget et legatbeløb.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Lone Nielsen
6950 Ringkøbing