Ansøgning om midler fra Jens Chr. Christensen Stage og Marie Sørensen Stages fond

Forældreløse børn og børn af enlige forsørgere kan søge legatet til ophold på efterskole eller højskole, og til uddannelse på gymnasiet, handelsskole eller lignende. 
Legatmodtagerne skal på tidspunktet for uddelingen af legatet være mellem 16 og 25 år.

Ansøgningsfrist 31. oktober 2023.

Legatet bliver delt ud i december.

Har du ikke modtaget svar fra Ringkøbing-Skjern Kommune senest den 10. december, har du ikke fået bevilget et legatbeløb.

Det er et krav for at komme i betragtning, at ansøgeren er forældreløs eller, at ansøgerens forælder er enlig og ikke samlevende

Dato for hvornår ansøgerens forælder er blevet eneforsørger

Hvor lang tid tager din uddannelse
Eventuelle yderligere bemærkninger

Når du sender ansøgningen bekræfter du på tro og love rigtigheden af de anførte oplysninger
Efter du har trykket send, får du en kvittering på skærmen på, at vi har modtaget din henvendelse.
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Lone Nielsen
6950 Ringkøbing