Ansøgning om midler Købmand C. Koldborg og Hustrus mindelegat

Dygtige mænd og kvinder kan søge legatet, hvis de er i gang med andet år på universitet i Århus eller København og stammer fra Ringkøbing eller omegn. Legatet skal fortrinsvis uddeles til støtte til videreuddannelse til én eller flere elever fra en skole i Ringkøbing.

Legatet tildeles for et år ad gangen og det vil højst kunne tildeles i 5 år ialt.

Ansøgningsfrist er den 15. februar.

Legatet bliver delt ud i marts.

Har du ikke modtaget svar fra Ringkøbing-Skjern Kommune senest den 20. marts, har du ikke fået bevilget et legatbeløb.

Legatet er uddelt for 2021.

Ansøgningsskema til ansøgning 2022 vil være tilgængeligt fra den 1. januar 2022.

Bosiddende i Ringkøbing og omegn i perioden:
Skolegang på følgende skoler i Ringkøbing og omegn
Vedhæft dokumentation: eksamensudskrift/dataudskrift over studieforløb
Jeg har tidligere modtaget støtte fra Købmand C. Koldborg og Hustrus mindelegat


Hvis ja, i hvor mange år
Eventuelle yderligere bemærkninger

Når du sender ansøgningen bekræfter du på tro og love rigtigheden af de anførte oplysninger
Efter du har trykket send, får du en kvittering på skærmen på, at vi har modtaget din henvendelse.
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Lone Nielsen
6950 Ringkøbing