Bredbåndspulje

Bor du på en adresse i en af Ringkøbing-Skjern Kommunes landsbyer eller landdistrikter, hvor bredbåndsdækningen er mangelfuld, så læs videre:

Fra 2018 til 2023 har i alt 81 projekter i Ringkøbing-Skjern Kommune samlet set modtaget 70,8 mio. kr. i støtte fra den nationale bredbåndspulje. Projekterne omfatter i alt 2354 adresser, der nu har fået eller kan se frem til at modtage bedre internet.

Alle 81 projekter har ud over at have fået del i den nationale bredbåndspulje også fået støtte fra Ringkøbing-Skjern Kommunes lokale bredbåndspulje.

På finanslovsforslaget er der afsat 50 mio. kr. til fortsættelse af Bredbåndspuljen i 2024. Med ubrugte midler fra 2023 og tilbageløb fra tidligere puljer er der ca. 80 mio. kr. til rådighed i 2024.

Der er derfor igen muligt at søge den nationale bredbåndspulje. Puljen åbnede den 10. juni 2024, og de potentielt tilskudsberettigede har fået besked om ansøgnings-muligheden via digital post.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) holder online-informationsmøder om pulje på følgende dage:

Tirsdag den 18. juni 2024 kl. 15.00-16.00
Onsdag den 26. juni 2024 kl. 16.00-17.00  
Mandag den 1. juli 2023 kl. 14.00-15.00

Læs mere om den nationale bredbåndspulje på: https://sdfi.dk/digital-infrastruktur/bredbaand/bredbaandspuljen

 

Kontaktoplysninger
Lotte Finnerup
Lotte Finnerup
Landdistriktskoordinator
Ekstern Udvikling, Viden & Strategi Ringkøbing