Byforapuljen

Bor du i en af de fem centerbyer og har du interesse i at bidrage til udviklingen af din by, har du mulighed for at søge støtte til det gennem Byforapuljen.

Puljen bliver finansieret gennem et årligt tilskud fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det sker i form at tilskud til udviklingsforum i hver af de fem centerbyer Ringkøbing, Skjern, Tarm, Videbæk og Hvide Sande.

Formålet med Byforapuljen er at understøtte udviklingen i de fem centerbyer.

Der bliver årligt afsat 200.000 kr. til hvert udviklingsforum i de kommunale budgetter.

Prioritering og godkendelse af projekter bliver behandlet af det enkelte udviklingsforum indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Hvert udviklingsforum udarbejder årligt en redegørelse for forbruget af midler i det forløbne år. De fem redegørelser bliver samlet til én redegørelse til BYFORA for centerbyerne, der sender den til Erhvervs- Klima og Arbejdskraftudvalget.

Det enkelte udviklingsforum kan kun anvende midler, hvis der foreligger en projektbeskrivelse, som skal omfatte projektets formål, ide, plan for gennemførelse, ansvarlige personer, økonomisk oversigt herunder medfinansiering samt tidspunkt for afslutning af projektet.

Uforbrugte midler kan overføres til næste år.

Midler fra puljen er primært risikovillige udviklingsmidler, der skal kunne tilgodese og støtte puljens formål.

Midler må kun blive brugt til udviklingsprojekter, der lovligt kan gennemføres under kommunalfuldmagtens rammer.

Ansøgninger om støtte fra puljen er ved det enkelte udviklingsfora.

Retningslinjer for tildeling af støtte fra byforapuljen

Kontaktoplysninger
Bjarne Christensen
Bjarne Christensen
Sekretær og adm. kontaktperson
Ekstern Udvikling, Viden & Strategi Ringkøbing