Den Kommunale Bredbåndspulje

Bor du på en adresse i en af Ringkøbing-Skjern Kommunes landsbyer eller landdistrikter, hvor bredbåndsdækningen er mangelfuld, så læs videre:

Fra 2018 til 2019 har i alt syv projekter i Ringkøbing-Skjern Kommune modtaget støtte fra den nationale bredbåndspulje på samlet set 12,6 mio. kr. De syv projekter omfatter i alt 432 adresser, der nu kan se frem til at modtage bredbånd via fiber.

Alle syv projekter har ud over at have fået del i den nationale bredbåndspulje også fået støtte fra Ringkøbing-Skjern Kommunes lokale bredbåndspulje.

Ringkøbing-Skjern Kommune har afsat 1.000 kr. i tilskud til hver adresse, der er fuldmagt fra i et projekt, som får støtte fra den nationale bredbåndspulje. Denne medfinansiering har betydning for et projekts samlede pointscore i den nationale bredbåndspulje. 

Kommunens medfinansiering kan dermed være med til at forbedre et projekts chance for at opnå tilskud fra den nationale bredbåndspulje. 

Læs mere om Den nationale bredbåndspulje for 2020 og ansøgningsprocessen på Energistyrelsens hjemmeside: ens.dk/bredbaandspulje.

Hvordan søger man midler fra den kommunale bredbåndspulje til understøttelse af ansøgninger til den nationale bredbåndspulje?
I ansøgningen til kommunen: angiv antal fuldmagter i projektet 
Send ansøgningen via mail til landdistriktskoordinatoren lotte.finnerup[mail]rksk.dk
Sæt jesper.lemming[mail]rksk.dk på CC og afvent bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget.

Hvordan bliver midlerne fra den kommunale bredbåndspulje udbetalt?
Midler bliver udbetalt fra den kommunale bredbåndspulje, når projektmager har fået tilsagn om midler fra den nationale bredbåndspulje samt kan dokumentere, at projektet er gennemført. Først derefter udbetaler kommunen støttebeløbet til projektets leverandør. 

Der er 400.000 kr. i den kommunale bredbåndspulje. Kommunen giver 1.000 kr. i støtte pr. adresse, der er fuldmagt fra i et projekt. De 1.000 kr. træder ikke i stedet for den påkrævede egenbetaling fra Energistyrelsen.

De kommunale tilskud til bredbånd bliver uddelt efter først-til-mølle-princippet. 

Kom til informationsmøde om bredbåndspuljen den 18. juni 2020 - Vestjyllands Kunstpavillon, Videbæk.

Har du spørgsmål til den kommunale bredbåndspulje så kontakt:

Kontaktoplysninger
Leder af Digital Udvikling og Kommunikation
Leder af Digital Udvikling og Kommunikation
Jesper Lemming
6950 Ringkøbing

Landdistriktskoordinator
Landdistriktskoordinator
Lotte Finnerup
6950 Ringkøbing