Den Kommunale Bredbåndspulje

Bor du på en adresse i en af Ringkøbing-Skjern Kommunes landsbyer eller landdistrikter, hvor bredbåndsdækningen er mangelfuld, så læs videre:

Fra 2018 til 2020 har i alt 13 projekter i Ringkøbing-Skjern Kommune modtaget støtte fra den nationale bredbåndspulje på samlet set 23 mio. kr. Projekterne omfatter i alt 967 adresser, der nu kan se frem til at modtage bredbånd via fiber.

Alle 13 projekter har ud over at have fået del i den nationale bredbåndspulje også fået støtte fra Ringkøbing-Skjern Kommunes lokale bredbåndspulje.

Nu er det igen muligt at søge den nationale bredbåndspulje.

Ringkøbing-Skjern Kommune har i den forbindelse oprettet en pulje på 515.000 kr., hvorfra der kan søges om 1.000 kr. i tilskud til hver adresse, der er fuldmagt fra i et projekt, og som får støtte fra den nationale bredbåndspulje. Denne medfinansiering har betydning for et projekts samlede pointscore i den nationale bredbåndspulje. 

Kommunens medfinansiering kan dermed være med til at forbedre et projekts chance for at opnå tilskud fra den nationale bredbåndspulje. 

Læs mere om den nationale bredbåndspulje for 2021 og ansøgningsprocessen på Energistyrelsens hjemmeside:

Hvordan søger man midler fra den kommunale bredbåndspulje til understøttelse af ansøgninger til den nationale bredbåndspulje?

I ansøgningen til kommunen:

  • Angiv projektets titel

  • Angiv antal fuldmagter i projektet

  • Oplys projektets kontaktperson

Send dernæst ansøgningen via mail til landdistriktskoordinatoren lotte.finnerup[mail]rksk.dk
Sæt jesper.lemming[mail]rksk.dk på CC og afvent bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget.

Hvordan bliver midlerne fra den kommunale bredbåndspulje udbetalt?

Midler bliver udbetalt fra den kommunale bredbåndspulje, når projektmager har fået tilsagn om midler fra den nationale bredbåndspulje samt kan dokumentere, at projektet er gennemført. Først derefter udbetaler kommunen støttebeløbet til projektets leverandør. 

Der er 515.000 kr. i den kommunale bredbåndspulje. Kommunen giver 1.000 kr. i støtte pr. adresse, der er fuldmagt fra i et projekt. De 1.000 kr. træder ikke i stedet for den påkrævede egenbetaling fra Energistyrelsen.

De kommunale tilskud til bredbånd bliver uddelt efter først-til-mølle-princippet. 

Har du spørgsmål til den kommunale bredbåndspulje så kontakt:

 

Kontaktoplysninger
Afdelingsleder
Afdelingsleder
Jesper Lemming
6950 Ringkøbing

Landdistriktskoordinator
Landdistriktskoordinator
Lotte Finnerup
6950 Ringkøbing