Den Kommunale Bredbåndspulje

Bor du på en adresse i en af Ringkøbing-Skjern Kommunes landsbyer eller landdistrikter, hvor bredbåndsdækningen er mangelfuld, så læs videre:

I 2018 fik to projekter fra Ringkøbing-Skjern Kommune del i den nationale bredbåndspulje. Ringkøbing-Skjern Kommune har afsat 1.000 kr. i tilskud til hver adresse, der er fuldmagt fra i et projekt, som får støtte fra den nationale bredbåndspulje. Denne medfinansiering har betydning for et projekts samlede pointscore i den nationale bredbåndspulje. 

Kommunens medfinansiering kan dermed være med til at forbedre et projekts chance for at opnå tilskud fra den nationale bredbåndspulje. 

Den nationale bredbåndspulje 2019, som Energistyrelsen administrerer, bliver løbende opdateret. Læs mere her: ens.dk/bredbaandspulje 

Hvordan søger man midler fra den kommunale bredbåndspulje til understøttelse af ansøgninger til den nationale bredbåndspulje?

I ansøgningen til kommunen: angiv antal fuldmagter
Send ansøgningen til landdistriktskoordinatoren på mail: lotte.finnerup[mail]rksk.dk
Sæt jesper.lemming[mail]rksk.dk på CC og afvent bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget.                         

Hvordan bliver midlerne fra den kommunale bredbåndspulje udbetalt?

Midler bliver udbetalt fra den kommunale bredbåndspulje, når projektmager har fået tilsagn om midler fra den nationale bredbåndspulje samt kan dokumentere, at projektet er gennemført. Først derefter udbetaler kommunen støttebeløbet til projektets leverandør. 

Der resterer 337.000 kr. i den kommunale bredbåndspulje. Kommunen giver 1.000 kr. i støtte pr. adresse, der er fuldmagt fra i et projekt. De 1.000 kr. træder ikke i stedet for den påkrævede egenbetaling fra Energistyrelsen.

De kommunale tilskud til bredbånd bliver uddelt efter først-til-mølle-princippet. 

Har du spørgsmål til den kommunale bredbåndspulje så kontakt:

Leder af Digital Udvikling og Kommunikation
Leder af Digital Udvikling og Kommunikation
Jesper Lemming
6950 Ringkøbing

E:    jesper.lemming[mail]rksk.dk
Landdistriktskoordinator
Landdistriktskoordinator
Lotte Finnerup
6950 Ringkøbing

E:    lotte.finnerup[mail]rksk.dk