Den Kommunale Bredbåndspulje

Bor du på en adresse i en af Ringkøbing-Skjern Kommunes landsbyer eller landdistrikter, hvor bredbåndsdækningen er mangelfuld, så læs videre:

Fra 2018 til 2021 har i alt 21 projekter i Ringkøbing-Skjern Kommune modtaget støtte fra den nationale bredbåndspulje på samlet set 31,7 mio. kr. Projekterne omfatter i alt 1258 adresser, der nu har fået eller kan se frem til at modtage bedre internet.

Alle 21 projekter har ud over at have fået del i den nationale bredbåndspulje også fået støtte fra Ringkøbing-Skjern Kommunes lokale bredbåndspulje.

Med statens politiske aftale om ”Mere liv i bymidter og landdistrikter” er det blevet besluttet at afsætte 100 mio. kr. til en fortsættelse af Bredbåndspuljen i 2022. Det er derfor igen muligt at søge den nationale bredbåndspulje.

Ringkøbing-Skjern Kommune har en pulje på 523.000 kr., hvorfra der kan søges om 1.000 kr. i tilskud til hver adresse, der er fuldmagt fra i et projekt, og som får støtte fra den nationale bredbåndspulje. Denne medfinansiering har betydning for et projekts samlede pointscore i den nationale bredbåndspulje. Kommunens medfinansiering kan dermed være med til at forbedre et projekts chance for at opnå tilskud fra den nationale bredbåndspulje. 

Læs mere om den nationale bredbåndspulje for 2022 og ansøgningsprocessen på hjemmesiden for Styrelsen for Dataforsyning og infrastruktur. 

Kontaktoplysninger
Digitaliseringskonsulent

Har du spørgsmål til den nationale bredbåndspulje kontakt

Digitaliseringskonsulent
Kasper Barsted Christensen
6950 Ringkøbing

Landdistriktskoordinator

Har du spørgsmål til den kommunale bredbåndspulje kontakt

Landdistriktskoordinator
Lotte Finnerup
6950 Ringkøbing