Ansøgning om midler fra lærer Morten Jensen og hustru Else Jensens legat.

Uformuende unge, som har gået på Ringkøbing Skole og som vil uddanne sig som præst, læge eller lærer kan søge legatet.

Der bliver uddelt 1 eller flere legatportioner af 2.000 kr. i december måned.

Ansøgere der har fået én legatportion et år, har fortrinsret til legatet indtil studiet er afsluttet med eksamen.

Ansøgningsskemaet skal Ringkøbing skole have senest den 29. november, kl. 12.00.

For at fastslå dine familiære forhold
For at sikre, at du læser til læge, præst eller lærer
For at sikre at du fortsat er under uddannelse
Vi skal vide, at du fortsat er under uddannelse
Ansøgers formue og skattepligtige indkomst
For af vurdere hvilke ansøgere, som økonomisk har størst behov for legatet

Når du sender ansøgningen bekræfter du på tro og love rigtigheden af de anførte oplysninger
Efter du har trykket send, får du en kvittering på, at vi har modtaget din henvendelse.
Kontaktoplysninger
Ringkøbing Skole
Ringkøbing Skole
Rindumvej 1
6950 Ringkøbing