Ansøgning om midler fra varmepulje.

Vigtigt: Orienter dig i retningslinjerne inden du indsender en ansøgning.Heri vil bl.a. stå, hvem der er ansøgningsberettiget samt betingelserne for at søge midler fra puljen.

Hvor udføres projektet (skriv adresse, hvis muligt)?:
Beskriv formålet med projektet, og hvorfor det er vigtigt at gennemføre det.
Beskriv de aktiviteter, som I ønsker at gennemføre. Angiv en tidsplan
Beskriv eventuelle samarbejder og roller i projektet
Beskriv hvordan projektet vil gavne lokalsamfund og naboer og hvilke mål projektet vil opnå
Beskriv projektets samlede budget. Der skal vedlægges et budget samt dokumentation for indhentning af mindst 2 tilbud på opgaven.

For at søge denne pulje skal der vedlægges et godkendt projektforslag, som er lavet efter krav i Varmeforsyningsloven og er godkendt af kommunen.

OBS
​Tag skærmprint af dine indtastninger inden du trykker send. I de felter, som har mere tekst end det, der er synlig på skærmen, kan du trække i feltets nederste højre hjørne på de "to små streger", og derved gøre feltet så stort, at alt tekst ses. Det bør du huske, inden du tager skærmprint!

Når du sender ansøgningen bekræfter du på tro og love rigtigheden af de anførte oplysninger

Efter du har trykket send, får du en kvittering på skærmen på, at vi har modtaget din henvendelse.