Børn og Familie

Børn og Familie tager sig af indsatsen over for børn og unge mellem 0 og 18 år. Desuden tager Børn og Familie sig af råd og vejledning til familier med børn og unge mellem 0 og 18 år. 

Børn og Families områder:

Familierådgivningen
Familiecenteret
Pædagogisk Psykologisk Fagenhed
Sundhedsplejen
Tandplejen

Kontakt

Børn og Familie

Telefon 99 74 13 14 
Sikker mail borger >>
Sikker mail virksomhed >> 
 

Fagchef Anne Trine Larsen

Tlf. 99 74 14 19 / 61 81 11 38
Sikker mail borger >>
Sikker mail virksomhed >> 

Børn og Familie hører under Børne- og Familieudvalget.

Gå til kommunens organisationsdiagram

Telefonnumre i Børn og Familie

Børn og Familie - hovednummer99 74 13 14
Familierådgivning børn og unge99 74 16 60
Tandplejen99 74 16 48

Kontaktoplysninger