Børn og Familie

Børn og Familie tager sig af indsatsen over for børn og unge mellem 0 og 18 år. Desuden tager Børn og Familie sig af råd og vejledning til familier med børn og unge mellem 0 og 18 år. 

Børn og Families områder:

Socialrådgivningen
Familiecenteret
Pædagogisk Psykologisk Fagenhed
Sundhedsplejen
Tandplejen
Børn- og Ungelægen

Kontakt

Børn og Familie

Telefon 99 74 13 14 Mail: born.familie[mail]rksk.dk
Fagchef Anne Trine Larsen
Mail: anne.trine.larsen[mail]rksk.dk - Tlf. 99 74 14 19 / 61 81 11 38

Børn og Familie hører under Børne- og Familieudvalget og Børn- og Ungeudvalget.

Se kommunens organisationsdiagram
Organisationsdiagrammet er ikke webtilgængeligt, gør det, at du har brug for hjælp til at få kendskab til indholdet, kontakt da personaleteamet på personaleafdelingen[mail]rksk.dk. Bemærk der kan gå op til 10 arbejdsdage før du hører fra os.

Afdelingernes telefonnumre i Børn og Familie

Børn og Familie - hovednummer99 74 13 14
Socialrådgivning børn og unge99 74 16 60
Børnetandplejen99 74 16 48
Rådgivning til børn og unge99 74 16 66
Sundhedsplejen99 74 16 19

Kontaktoplysninger
Børn og Familie
Børn og Familie
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk