Børn og Familie

Børn og Familie tager sig af indsatsen over for børn og unge mellem 0 og 18 år. Desuden tager Børn og Familie sig af råd og vejledning til familier med børn og unge mellem 0 og 18 år. 

Børn og Families områder:

Socialrådgivningen
Familiecenteret
Pædagogisk Psykologisk Fagenhed
Sundhedsplejen
Tandplejen
Børn- og Ungelægen

Kontakt

Børn og Familie

Telefon 99 74 13 14 Mail: born.familie[mail]rksk.dk
Fagchef Claus Friis Lange 
Telefon:  99 74 14 19 Mail: claus.lange[mail]rksk.dk

Børn og Familie hører under Børne- og Familieudvalget og Børn- og Ungeudvalget.

Se kommunens organisationsdiagram

Afdelingernes telefonnumre i Børn og Familie

Børn og Familie - hovednummer 99 74 13 14
Socialrådgivning børn og unge 99 74 16 60
Børnetandplejen 99 74 16 48
Rådgivning til børn og unge 99 74 16 66
Sundhedsplejen 99 74 16 19

Kontaktoplysninger
Børn og Familie
Børn og Familie
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk