Dagtilbud og Undervisning

  • Dagtilbud og Undervisning er et fagområde som beskæftiger sig med dagtilbud og undervisning.
  • Dagtilbud og Undervisning tager sig af kommunens pasning af børn mellem 24 uger og 10 år (til og med 3. klasse). Tilbuddene dækker over flere forskellige typer institutioner. Både aldersintegrerede institutioner for børn i alderen 24 uger til 6 år, børnehaver og institutioner for børn fra 3 år og til og med 3. klasse.
  • Dagtilbud og Undervisning beskæftiger sig også med kommunens skoler, ungdomsskole, vejledning om uddannelse til unge, samt pasning i SFO.

Kontakt

Dagtilbud og Undervisning

Telefon: 99 74 13 31 - Mail: dagtilbud.undervisning[mail]rksk.dk

Fagchef Flemming Nielsen

​Telefon: 99 74 12 78 - Mail: flemming.nielsen[mail]rksk.dk

Dagtilbud og Undervisning hører under Børne- og Familieudvalget.

Se kommunens organisationsdiagram

Organisationsdiagrammet er ikke webtilgængeligt, gør det, at du har brug for hjælp til at få kendskab til indholdet, kontakt da personaleteamet på personaleafdelingen[mail]rksk.dk. Bemærk der kan gå op til 10 arbejdsdage før du hører fra os.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk