Personale og Digitalisering

  • Personale-teamet tager sig blandt andet af kommunens HR-indsats, løn, organisationsudvikling og ledelsesudvikling. 
  • Staben varetager herudover opgaver i relation til HR, IT, digital udvikling og kommunikation.

Kontakt til underafdelingerne

Personale

Telefon 99 74 29 00 
Send sikker mail (borger)
Send sikker mail (virksomhed)

HR og Kommunikation

Telefon 99 74 19 91pod--mail--rksk.dk  

IT

Telefon 99 74 34 34pod--mail--rksk.dk 

Stabschef vakant

Indtil ny chef er tiltrådt fungerer kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen som midlertidig chef for staben.

Telefon - Mail

Staben hører under Økonomivalget.

Gå til kommunens organisationsdiagram

 

Kontaktoplysninger
Personale og Digitalisering
Personale og Digitalisering
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing