Personale og Digitalisering

  • Personale-teamet tager sig blandt andet af kommunens HR-indsats, løn, organisationsudvikling og ledelsesudvikling. 
  • Staben varetager herudover opgaver i relation til HR, IT, digital udvikling og kommunikation.

Kontakt til underafdelingerne

Personale og Digitalisering 

Telefon 99 74 29 00 - Mail pod[mail]rksk.dk

Stabschef Karen Marie Johansen

Telefon 99 74 17 74 - Mail karen.marie.johansen[mail]rksk.dk

HR og Kommunikation

Telefon 99 74 19 91 - Mail pod[mail]rksk.dk

IT

Telefon 99 74 34 34 - Mail pod[mail]rksk.dk

Staben hører under Økonomivalget.

Se kommunens organisationsdiagram

Organisationsdiagrammet er ikke webtilgængeligt, gør det, at du har brug for hjælp til at få kendskab til indholdet, kontakt da personaleteamet på personaleafdelingen[mail]rksk.dk. Bemærk der kan gå op til 10 arbejdsdage før du hører fra os.

 

Kontaktoplysninger
Personale og Digitalisering
Personale og Digitalisering
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 29 00
E:    pod[mail]rksk.dk