Personale og Digitalisering

  • Personale-teamet tager sig blandt andet af kommunens HR-indsats, løn, organisationsudvikling og ledelsesudvikling. 
  • Staben varetager herudover opgaver i relation til HR, IT, digital udvikling og kommunikation.

Kontakt til underafdelingerne

Personale

Telefon 99 74 29 00 
Send sikker mail (borger)
Send sikker mail (virksomhed)

HR og Kommunikation

Telefon 99 74 19 91pod[mail]rksk.dk  

IT

Telefon 99 74 34 34pod[mail]rksk.dk 

Stabschef Karen Marie Johansen

Telefon 99 74 17 74 - Mail karen.marie.johansen[mail]rksk.dk

Staben hører under Økonomivalget.

Se kommunens organisationsdiagram

Organisationsdiagrammet er ikke webtilgængeligt, gør det, at du har brug for hjælp til at få kendskab til indholdet, kontakt da personaleteamet på personaleafdelingen[mail]rksk.dk. Bemærk der kan gå op til 10 arbejdsdage før du hører fra os.

 

Kontaktoplysninger
Personale og Digitalisering
Personale og Digitalisering
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing