Viden & Strategi

Viden & Strategi er kommunens store stab, der tager sig af politikerbetjening, udbud af varer og tjenesteydelser, budgetter, analyseopgaver, udviklingsopgaver, opkrævning og betalingskontor samt udarbejdelse af regnskab. Viden & Strategi tager sig også af kommunens centrale udbudsopgaver, forsikringer og juridisk rådgivning. 

Viden & Strategi består af Analyse og Effekt, Ekstern Udvikling, Jura, Udbud, Forsikring, Politisk Administrativt Sekretariat, Betaling og Regnskab, Koncernøkonomi og Økonomi & Rådgivning.

Kontakt

Viden & Strategi Telefon 99 74 19 89 - Mail viden.strategi@rksk.dk
Stabschef Thomas Andersen - Telefon 99 74 16 57 - Mail thomas.andersen@rksk.dk

Staben hører under Økonomiudvalget og Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget.

Særlige numre i Viden og Strategi

Borgmestersekretær99 74 14 20 
Sekretær kommunaldirektør99 74 17 03
Viden og Strategi99 74 19 89
Leverandørbetaling og restancer99 74 16 56
 
 

Opkrævning - Betalingskontor

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing