Viden & Strategi

Viden & Strategi er kommunens store stab, der tager sig af politikerbetjening, udbud af varer og tjenesteydelser, budgetter, analyseopgaver, udviklingsopgaver, opkrævning og betalingskontor samt udarbejdelse af regnskab. Viden & Strategi tager sig også af kommunens centrale udbudsopgaver, forsikringer og juridisk rådgivning. 

Viden & Strategi består af Analyse, Ekstern Udvikling, Jura, Udbud, Forsikring, Politisk Administrativt Sekretariat, Betaling og Regnskab, Koncernøkonomi og Økonomi & Rådgivning.

Kontakt

Viden & Strategi Telefon 99 74 19 89 - Mail viden.strategi[mail]rksk.dk
Stabschef Thomas Andersen - Telefon 99 74 16 57 - Mail thomas.andersen[mail]rksk.dk

Staben hører under Økonomiudvalget og Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget.

Særlige numre i Viden og Strategi

Borgmester, Direktion og Stabe 99 74 16 99
Borgmester og Direktion 99 74 19 90
Viden og Strategi 99 74 19 89
Leverandørbetaling og restancer 99 74 16 56
 
Organisationsdiagrammet er ikke webtilgængeligt, gør det, at du har brug for hjælp til at få kendskab til indholdet, kontakt da personaleteamet på personaleafdelingen[mail]rksk.dk. Bemærk der kan gå op til 10 arbejdsdage før du hører fra os.
 

Opkrævning - Betalingskontor - (Link)

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing