Vision, Mission og Værdier

Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune.

Her på siden kan du blandt andet læse om Ringkøbing-Skjern Kommunes Vision, Mission og Værdier.

Naturens Rige - Vision A4-format

Plakat Naturens Rige - Sådan er vi A2-format

Plakat Naturens Rige - Sådan er vi A3-format

Naturens Rige

Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune.

Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.

Se Naturens Rige - Vision her

Vi understøtter det gode liv og væksten.

Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.

Se plakat Naturens Rige - Sådan er vi A2-format her

Se plakat Naturens Rige - Sådan er vi A3-format her

Vi er ordentlige
Vi løser opgaverne med høj faglighed. Vi viser respekt, lytter, går i dialog og melder klart ud. Vi taler pænt til og om hinanden og vores område.

Vi er nysgerrige
Vi har antennerne ude. Vi søger ny viden og bryder vanetænkningen for at udvikle fremtidens løsninger.

Vi handler
Vi er en del af de aktives klub, hvor vi bidrager til at skabe resultater. Vores arbejde nytter, og vi sætter handling bag ordene.

Se plakat Naturens Rige - Sådan er vi A2-format her

Se plakat Naturens Rige - Sådan er vi A3-format her

 

Værdibaseret ledelse
Ledelse i Ringkøbing-Skjern Kommune er båret af værdier, ikke af regler. Dialog er nøgleordet for al ledelse og udvikling.

Lærende organisation
Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave – både som enkeltpersoner, team og organisation. Læring er en del af hverdagen.

Dialog baseret aftalestyring
Dialogaftaler mellem direktion, chefer, ledere og medarbejdere fastlægger mål og rammer for vores arbejde. Udgangspunktet er kommunens vision.

Se plakat Naturens Rige - Sådan er vi A2-format her

Se plakat Naturens Rige - Sådan er vi A3-format her

 

Intern Udvikling og Personale
Intern Udvikling og Personale
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 29 00
E:    intern.udvikling[mail]rksk.dk